Budgetförslaget fick skolledare att protestera

– Vi har redan haft ett stålbad de senaste åren, säger Ibrahim Alhakim, biträdande rektor på gymnasiet och ledamot i styrelsen för Sveriges Skolledares sektion i Umeå.

Umeå kommuns budgetförslag kan innebära ett dråpslag mot gymnasieskolan. Det befarar Ibrahim Alhakim, biträdande rektor på gymnasiet och ledamot i styrelsen för Sveriges Skolledares sektion i Umeå.
– Det var uppriktigt sagt en chock att se de här siffrorna, konstaterar han.

Ibrahim Alhakim har tillsammans med Hans-Erik Carlborg, Sveriges Lärare, Veronika Yngvesdotter, Visio, och Catarina Ivarsson, Vårdförbundet, författat en skrivelse till Umeå kommuns budgetberedning som handlar om det planeringsdirektiv och den driftsram för åren 2024–2027 som kommunstyrelsen lagt fram. I den föreslås nedskärningar på 34 miljoner kronor 2024 och totalt 84 miljoner fram till 2027 vilket fick de fackliga organisationerna att reagera.

”Inte på detta vi ska spara”

– Vi har redan haft ett stålbad de senaste åren. I stort sett all verksamhet som inte är lagstadgad har försvunnit från gymnasier, vuxenutbildning och arbetsmarknad. Det handlar om försämrade valmöjligheter för eleverna, inställda yrkesutbildningar, borttagna estetutbildningar, försämrad elevhälsa med mera, säger Ibrahim Alhakim och menar att pandemin har förvärrat situationen ytterligare.

– Vi ser att det efter pandemin finns ett kunskapstapp hos många av dem som kommer från grundskolan. Andelen elever som inte klarar grundskolans alla krav har ökat. Vi måste kunna ta hand om dem på ett bra sätt. Det är i princip omöjligt att få ett jobb i dag utan utbildning.

Han säger sig ändå ha förståelse för att det är ekonomiskt kärva tider för kommunen.

– Absolut har jag det, men det är inte på det här som vi ska spara. Detta gäller framtiden för våra unga, menar Ibrahim Alhakim.

Han tar upp frågan om hemmasittare som exempel.

– Det är en grupp som ökat under pandemin och som nu kommer till oss på gymnasiet. Hur ska vi kunna hjälpa dem om vi inte har tillräckligt med resurser?

Se utbildning som investering

Ibrahim Alhakim påpekar att hela Umeås rykte som kunskapsstad riskerar att allvarligt försämras.

– Vi vill ju vara den bästa kommunen! Men om basen för detta, våra ungdomars skolgång, urholkas genom kortsiktiga och ogenomtänkta besparingskrav så finns risken för att vi inte är det. Många av våra utbildningar leder direkt till jobb så det finns en stor samhällsnytta i att det här fungerar. Vi måste börja se utbildning som den investering det är, säger han.

De fyra som författat skrivelsen till budgetberedningen får också medhåll av gymnasienämnden i Umeå som fått tillfälle att yttra sig över budgetförslagen. Så här skriver nämnden:

”Den föreslagna ramen ger varken täckning fullt ut för kostnadsökningar eller ökning av volymer. Detta innebär i sin tur att nämnden inte fullt ut kan tillgodose sitt lagstadgade grunduppdrag.”

Den 19 juni fattar kommunfullmäktige sitt beslut om budget för år 2024 och Ibrahim Alhakim hoppas att politikerna påverkas av den opinion som finns.

– Jag tycker de har varit relativt lyhörda Vi får se hur det blir när budgeten ska fastställas. Det är mycket som står på spel här. Jag tycker att vi alla ska ställa oss frågan hur det här ska gå ihop?

Ingen representant för Umeå kommun vill kommentera sitt förslag eftersom budgetarbetet pågår för fullt.