Pedagogikdoktorn: ”Glada barn lär sig bäst”

Kaisa Vuorinen är doktor i pedagogik och vill lyfta fram det positiva tänkandet i skolan.

Glada barn lär sig bäst – det är mottot för Kaisa Vuorinen, doktor i positiv pedagogik på Helsingfors Universitet och grundare av metoden ”See the good”. Nu är hon på föreläsningsturné i Sverige för att övertyga skolledare och lärare om metodens välsignelser.

Metoden ”See the good” fick priset Årets inlärningsmetod i Finland 2022 och den används i dag på hundratals skolor och förskolor. Bland annat ska Helsingfors stad satsa på metoden i stadens svenskspråkiga daghem under verksamhetsåret 2024.

Denna vecka besöker grundaren Kaisa Vuorinen Malmö, Göteborg och Stockholm för att prata om metoden.

Styrkebaserad pedagogik

– Vi vill lyfta fram det positiva tänkandet. Vi kallar det för styrkebaserad pedagogik när man uppmärksammar eleverna på det som fungerar, ser deras egna förmågor i stället för att vara problemorienterad. Skolor som aktivt använt sig av metoden kan visa upp minskad mobbning, ökad prestation och ökat välmående både hos lärare och elever, säger hon.

Det finns digitala tjänster som enskilda skolor eller kommuner eller andra huvudmän kan beställa: en app, en hemsida samt fysiskt material som aktivitetskort knutna till metoden. See the good är också ett företag så här finns också ett kommersiellt intresse för att sälja in arbetsmetoden

– Vi sticker inte stol med att det kostar. Men det är som en skolledare sa till oss att årskostnaden motsvarar en assistents lön i en månad.

Strävar efter välmående

Den finska skolan lyfts ofta fram som ett gott exempel på fungerande skolsystem i världen. Ord som auktoritet och disciplin förekommer när det finska skolsystemets framgångar ska förklaras. Men den här metoden är mer åt det mjukare hållet?

– Positiv pedagogik finns inskrivet i den finska läroplanen. Positiva känslor går hand i hand med förmågan till lärande. Jag tror vi strävar efter sådant som fungerar för att barnen ska må bra även om det ibland pratas på ett annat sätt, säger hon.

Vad handlar då See the good-metoden om i praktiken? Kajsa Vuorinen tar ett exempel.

– När en elev pratar och stör är det bättre att säga “Nu Maria använder du din nyfikenhet lite för mycket, vi sparar det till rasten!” än att bli arg och säga åt henne att vara tyst.

Är det verkligen så enkelt?

– Det är ett exempel från verkligheten, inget vi hittat på. När skolor går in för den här metoden och börjar använda tankesättet, så börjar det styra dina handlingar. Det positiva tänkandet stärker tryggheten och glädjen, säger hon.

Metod med vetenskapligt stöd

Kaisa Vuorinen har själv jobbat som lärare i 20 år. Våren 2022 blev hon klar med sin doktorsavhandling ”Character strength interventions: Introducing, developing, and studying character strength teaching in Finnish education.”

– Jag ville ta det hela vägen till en avhandling för att verkligen kunna visa upp vetenskapligt stöd när jag delar med mig av konkreta verktyg som jag vet fungerar, säger Kaisa Vuorinen.

Våren 2024 ger utbildningsförlaget Studentlitteratur ut Kaisa Vuorinens forskning på svenska.