Nytt pensionsavtal – håll koll på det här

Tänk efter innan du tar beslutet att byta pensionsavtal. På bild: Monika Elowson, chefsförhandlare på Sveriges Skolledare. Foto: Adobe Stock/Terri Lundholm.

Nyanställda skolledare och andra anställda inom kommun och regioner omfattas av ett nytt tjänstepensionsavtal från årsskiftet. Har du varit anställd tidigare kan även du nu välja att gå över till det nya avtalet, men överväg först om det är ett klokt val för just dig.

Om du varit anställd före årsskiftet 2023 inom en kommun eller region eller i ett kommunalt bolag så har du fram till den 31 maj i år på dig att bestämma om du vill byta till det nya pensionsavtalet som kallas AKAP-KR.

– Det kan gå att göra även senare men i så fall måste din arbetsgivare gå med på det, säger Monika Elowson, chefsförhandlare på Sveriges Skolledare.

Det är viktigt att tänka efter innan du byter eftersom det inte går att byta tillbaka till det gamla pensionsavtalet som heter KAP-KL. Om du väljer att inte agera alls så blir du kvar i ditt gamla pensionsavtal.

Nyanställda som anställts från den 1 januari i år kan inte välja utan omfattas direkt av det nya pensionsavtalet AKAP-KR.

Avgitsbestämd pension

I det nya pensionsavtalet, som är en helt avgiftsbestämd pension, bestämmer du själv hur pengarna ska placeras på börsen eller i mer traditionell förvaltning. Det skiljer sig mot det tidigare pensionsavtalet KAP-KL som till största delen är en förmånsbaserad pension där du tjänar in pension mellan du är 28 och 65 år. Om du har varit anställd inom kommunen, regionen eller i ett kommunalt bolag under 30 år så har du tjänat ihop en hel ålderspension. Och när du går i pension baseras din pension på en viss nivå av dina slutlöner (se faktaruta). Även i det gamla pensionsavtalet har det funnits en lägre procentuell del som du själv kunnat placera.

Om du funderar på att byta pensionsavtal så vänder du dig till din arbetsgivare och sedan hjälper antingen Skandia eller KPA Pension till att registrera bytet beroende på vem till arbetsgivare har anlitat.

Här kan du hitta mer information

Det är komplicerat att sätta sig in i fördelarna och nackdelarna med de olika pensionsavtalen. Men till din hjälp finns den informationen som skrivits ihop av arbetsgivare och fack tillsammans. Den kan du få från din arbetsgivare och den finns också på Sverige Skolledares hemsida. Där finns även Akademikeralliansens information med bland annat frågor och svar. Du kan också få viss generell och oberoende vägledning om pension via konsumenternas.se, minpension.se, pensionsvalet.se eller valcentralen.se.

Varför ger inte facket, arbetsgivaren eller de som administrerar pensionerna råd om hur man som enskild bör tänka för att det ska vara bäst för en själv?

– Vi kan inte förutspå hur just din framtida yrkesbana ser ut, ifall du drabbas av sjukdom, byter arbetsgivare, hur samhällsutvecklingen förändras och om börserna går upp eller ned. Därför varken kan vi eller får vi ge råd om hur du ska välja utan du måste själv fatta det beslutet, säger Monika Elowson.

Här är några punkter som kan vara bra att fundera över innan du beslutar om du ska vara kvar i det gamla avtalet eller byta till det nya:

  • Tror du att du kommer få en bättre eller sämre löneutveckling framöver så kan det påverka din pension. Du kanske redan nu vet att du vill eller behöver gå ned i tid på grund av exempelvis sjukdom vilket kan påverka din framtida lön och därmed din pension beroende på vilket pensionsavtal du har och hur länge du har arbetat fram till nu.
  • Börjar du närma dig pension och har varit anställd länge inom kommun eller region och funderar på att byta till en fristående skolhuvudman så kan det påverka din pension.
  • Om du byter till AKAP-KR och väljer att placera dina pensionspengar på börsen så kan den gå upp eller ned vilket kan påverka din framtida pension positivt eller negativt. Det finns även möjlighet i AKAP-KR att välja så kallad traditionell förvaltning vilket innebär att en lägre andel av dina pengar placeras i aktier. Fundera på hur riskbenägen du vill vara.
  • Om du fick hög lön tidigt i din karriär och du då kom över ”lönetaket” så har du normalt sett lång tid kvar till pension och din avgiftsbestämda pension har längre tid att växa.
  • Om du kom över taket senare i karriären och i dag är närmare pensionen så har du kortare tid på dig att få ditt kapital att växa. Bra att veta är dock att du får en viss procentuell förstärkning genom en extra avsättning som ska hjälpa till att kompensera detta. Du bör därför sätta dig in i vad detta betyder i just ditt fall beroende på när du är född.

Fakta om nya avtalet: 

Extra pensionsavsättningar ska kompensera äldre medarbetare som byter

Den som var anställd och före år 2023 tillhörde pensionsavtalet KAP-KL och före den 31 maj 2023 väljer att i stället gå över till det avgiftsbestämda pensionsavtalet AKAP-KR kan få extra pensionsavsättningar. Det om du har en lön som ligger över det lönetak som Pensionsmyndigheten beslutar om varje år. I år motsvarar ”taket” en månadslön på 46 438 kr per månad (motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp en årslön på 557 256 kr).

Vad är i korthet skillnaden mellan KAP-KL och AKAP-KR?

KAP-KL är en förmånsbestämd ålderspension som den som år 2023 har en lön över taket på 46 438 kr i månaden tjänar in till. Den beräknas mellan du är 28 år och 65 år. Din pension baseras på hur lång tid du har varit anställd hos kommunal- eller regional arbetsgivare. Om du har arbetat minst 30 år så har du tjänat in till en hel ålderspension. Har du arbetat mindre tid så får du en proportionell del av pensionsförmånen. En förmånsbestämd pension är bestämd till en viss nivå av slutlönerna. Du kan även påverka hur en mindre avgiftsbestämd del av din pensionen förvaltas. 

AKAP-KR är en avgiftsbestämd pension. Den utvecklas beroende på hur du valt att förvalta dina pensionspengar. Under lönetaket så betalar arbetsgivaren in 6 procent. Över den summan betalar arbetsgivaren 31,5 procent och därutöver tillkommer även tilläggen för de som nu väljer att gå över före den 31 maj i år,

Om du exempelvis är född år 1960 så innebär det extra tillägget 8,5 procent av lönen som är över lönetaket. Är du född mellan 1977 och 1985 så är det en betydligt mer blygsam procentsats på 0,5 procent av lönen.

Fakta: Extra pensionsavsättningar

Extra pensionsavsättningar ska kompensera äldre medarbetare som byter

Den som var anställd och före år 2023 tillhörde pensionsavtalet KAP-KL och före den 31 maj 2023 väljer att i stället gå över till det avgiftsbestämda pensionsavtalet AKAP-KR kan få extra pensionsavsättningar. Det om du har en lön som ligger över det lönetak som Pensionsmyndigheten beslutar om varje år. I år motsvarar ”taket” en månadslön på 46 438 kr per månad (motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp en årslön på 557 256 kr).

Fakta: Skillnaden mellan avtalen RÄTT

Vad är i korthet skillnaden mellan KAP-KL och AKAP-KR?

KAP-KL är en förmånsbestämd ålderspension som den som år 2023 har en lön över taket på 46 438 kr i månaden tjänar in till. Den beräknas mellan du är 28 år och 65 år. Din pension baseras på hur lång tid du har varit anställd hos kommunal- eller regional arbetsgivare. Om du har arbetat minst 30 år så har du tjänat in till en hel ålderspension. Har du arbetat mindre tid så får du en proportionell del av pensionsförmånen. En förmånsbestämd pension är bestämd till en viss nivå av slutlönerna. Du kan även påverka hur en mindre avgiftsbestämd del av din pensionen förvaltas. 

AKAP-KR är en avgiftsbestämd pension. Den utvecklas beroende på hur du valt att förvalta dina pensionspengar. Under lönetaket så betalar arbetsgivaren in 6 procent. Över den summan betalar arbetsgivaren 31,5 procent och därutöver tillkommer även tilläggen för de som nu väljer att gå över före den 31 maj i år,

Om du exempelvis är född år 1960 så innebär det extra tillägget 8,5 procent av lönen som är över lönetaket. Är du född mellan 1977 och 1985 så är det en betydligt mer blygsam procentsats på 0,5 procent av lönen.