Så höjer hunden Harry elevernas motivation

Skolhunden Harry har arbetat på Claes Jeppssons skola Toftanässkolan i snart två år. På bild till vänster med sin matte, läraren Sofie Faxius, och eleven Alva Berkström. Foto: Christian Örnberg

På Toftanässkolan i Malmö är hunden Harry en viktig resurs. Här satsar rektor Claes Jeppsson på fyrbent stöd till eleverna.
– Det som fungerar för våra elever ska vi gå på, oavsett om det handlar om musik, idrott, en skolhund eller annat, säger han.

Det är tidig morgon och krispigt kallt i luften. Ett tiotal elever väntar redan utanför entrédörrarna till Toftanässkolan, som ligger i utkanten av Malmö.

Det hörs små gläfsande ljud i trappan upp till rektorsexpeditionen. Det är skolhunden Harry, en labradoodlesom triggats i gång av rektorn Claes Jeppssons varma och bullriga skratt. Harry, snart tre år, och hans matte, läraren Sofie Faxius, är tidigt på plats för att undvika möten med elever och personal i de allmänna utrymmena på skolan.

I snart två år har Harry arbetat som skolhund på Toftanässkolan. Nu ingår han, tillsammans med matte Sofie Faxius och några utvalda elever, i ett större forskningsprojekt lett av Sveriges lantbruksuniversitet i samarbete med Uppsala universitet och Svenska Terapihundskolan.

Syftet är att undersöka om elever med 20 procents skolfrånvaro eller mer under en termin kan få tillbaka motivationen med hjälp av utbildade skolhundar och lärare eller resurspedagoger.

Fler verktyg att arbeta med skolans elever

Rektorn Claes Jeppsson berättar entusiastiskt att idén om att erbjuda utvalda elever stöd av en skolhund väcktes efter en semesterresa till Kanarieöarna.

– Min fru och jag mötte en engelsk kvinna som arbetade med utbildade skolhundar för att stödja elever med olika behov. Hon berättade om den effekt det hade på eleverna, säger Claes Jeppsson.

I samma veva fick Annette Madsen, som då var lärare på Toftanässkolan, reda på att hennes granne behövde en praktikplats för att bli ett certifierat skolhundsekipage.

Claes Jeppsson nappade och lärarna Annette Madsen och Sofie Faxius på skolan tände också på idén med skolhund. De ville få fler verktyg för att arbeta med skolans elever.

– Det som fungerar för våra elever ska vi gå på oavsett om det handlar om musik, idrott eller en skolhund. Ju fler verktyg vi har i verktygslådan desto bättre. Skolan handlar inte bara om måluppfyllelse utan eleverna ska också fungera i samspel med andra, lära sig empati, nyfikenhet och det kan de träna på i samspelet med en skolhund, säger Claes Jeppsson.

Hösten 2020 påbörjade Sofie Faxius en ettårig skolhundsutbildning efter att Harry testats för att se om han var lämplig. Även Annette Madsen gick utbildningen men hon arbetar nu som biträdande rektor tillsammans med sin hund Zelma på Hyllievångsskolan i Malmö.

”Skolan handlar inte bara om måluppfyllelse utan eleverna ska också fungera i samspel med andra, lära sig empati, nyfikenhet och det kan de träna på i samspelet med en skolhund”, säger Claes Jeppsson. Foto: Christian Örnberg

”Ska främja närvaron”

I dag ska Harry träffa Alva Berkström som går i sjunde klass. Harry blir jätteglad när hon kommer in. Han trycker sig tätt, tätt intill henne och svansen far runt som en visp. Alva Berkström ser lycklig ut över det varma mottagandet.

För Alva har det varit ett litet uppehåll i lektionerna med Harry på grund av att Sofie Faxius studerat och varit förkyld. Harry och Sofie Faxius arbetar tillsammans i ett team så om hon är borta så måste undervisningen ställas in. Sofie Faxius är förskollärare, grundskollärare och förste­lärare och utbildar sig även till speciallärare samtidigt som hon är klasslärare i årskurs 1.

Vår ambition är att ge eleverna det bästa och då utgår vi från elevens individuella behov för att främja närvaro.

Claes Jeppsson

Det är dags för lektion. Claes Jeppsson följer med. Harry tar täten och går vant till baksidan av skolan där han smiter in bakvägen till sitt arbetsrum som är ett grupprum intill ettornas klassrum där Sofie Faxius normalt undervisar.

Claes Jeppsson säger att skolan har de barn de har och då får han och lärarna utgå från det och försöka se vad som fungerar bäst för eleverna.

– Tanken är att vi ska främja närvaron och väcka elevens lust och intresse för att läsa och gå i skolan. Vi har elever där det kan ligga en npf-diagnos i botten men det behöver inte vara så. Vår ambition är att ge eleverna det bästa och då utgår vi från elevens individuella behov för att främja närvaron. Och ibland är den insatsen som fungerar bäst vår skolhund Harry, säger Claes Jeppsson.

Utbildad vid Hundens hus

Harry är utbildad till skolhund via en filial i Ystad till Hundens hus i Sundsvall och certifierad för att arbeta med elever. Han har sin arbetssele på sig där det står att han är social tjänstehund. Till skillnad från Sofie Faxius som även arbetar i sin klass så arbetar Harry enbart med en eller ett par utvalda elever i taget. Och han har korta pass. Den här terminen har han bara arbetat med två elever på grund av Sofie Faxius studier.

– Vi väljer ut de barn som har ett behov. Det kan handla om att de exempelvis behöver extra lästräning, stärka motivationen för skolarbetet, öva på socialt samspel eller stärka koncentrationen. Eleverna blir ofta lugna och känner trygghet och glädje tillsammans med Harry, säger Sofie Faxius.

Harry slår ned tärningen från Sofie Faxius hand för att Alva Berkström ska öva på multiplikationstabellen. Han hjälper också Sofie Faxius att välja ruta i tre i rad genom att äta upp den godis som hon har lagt på olika rutor. Foto: Christian Örnberg

”Roligare att jobba när Harry finns här”

Alva Berkström har varit elev på Toftanässkolan sedan vårterminen i fyran då skolan var helt nybyggd. Hon har haft en del frånvaro, delvis på grund av sjukdom.

– Jag tycker inte det är så roligt att gå i skolan och har inget favoritämne men jag tycker om att lära mig om insekter, fåglar och fjärilar och så tycker jag om att göra laborationer, säger hon.

Strax innan Alva Berkström började i sjuan fick hon ett erbjudande om att träffa Harry och Sofie Faxius två lektioner i veckan för att försöka höja närvaron. Nu har de träffats närmare 20 gånger. Det har ökat både hennes närvaro och förbättrat hennes betyg.

– Det är roligare att jobba i skolan när Harry finns här, säger hon.

Harry har lärt sig en del trix som han ibland gör tillsammans med eleverna.

Det blir mycket skratt under lektionen. Harry är helt fokuserad på sitt jobb men när han är klar går han och sätter sig en stund i Alvas knä för att gosa och sedan lägger han sig till rätta och somnar nästan direkt.

– Harry blir trött av all koncentration så det är viktigt att han får lugn och ro efteråt. Han blir trött av alla ljud så antingen får han ha lektion på morgonen och sedan vila här i rummet tills jag tar med honom hem på lunchen eller så hämtar jag honom på lunchen för en eftermiddagslektion och sedan går han med mig hem, säger Sofie Faxius.

Utgår från Socialstyrelsens råd

Det är mycket att ta hänsyn till som rektor innan man tar in ett hundekipage på en skola. Det ska göras en riskanalys för såväl anställda som elever, men även för hundarna som ska arbeta på skolan. Det kan handla om att säkerställa arbetsmiljön kring exempelvis allergier, hundrädsla, smittspridning och säkerhets- och arbetsmiljöfrågor av annat slag.

Verksamheten som innefattar hundar måste ingå i ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Claes Jeppsson säger att han utgår från Socialstyrelsens vägledning kring hundar i vård och omsorg. Inför att Toftanässkolan började med skolhundar gick ledningen ut med information till alla föräldrar där man förklarade varför. De var också noga med att poängtera att Harry bara träffade de barn som behövde hans stöd och att det förankrades med föräldrar innan man började arbeta. Harry badas också med ett särskilt allergischampo innan han kommer till skolan. 

– Självklart kan man inte ta in vilka hundar som helst på skolan. Det är noga. Hunden och deras förare ska vara utbildade hundekipage, säger Claes Jeppsson.

Målet: Eleverna ska vilja komma till skolan

Harry går inte runt i skolans korridorer bland elever och skolpersonal. Han tas in genom en separat ingång till grupprummet där han bara träffar de elever som ingår i undervisningen.

Claes Jeppsson känner sig trygg med den utbildning som Sofie Faxius gått med Harry. Han får dock många frågor från andra intresserade rektorer om hur det fungerar med skolhund. Toftanässkolan ingår sedan en tid tillbaka i ett nätverk med andra skolor som har hundekipage för att kunna dela erfarenheter.

Claes Jeppsson säger att oavsett orsak till elevernas frånvaro är det primära att eleverna ska vilja komma till skolan och känna en trygghet som gör att de kan ta till sig undervisningen.

För en del elever kan det ha stor betydelse att känna att de får en särskild uppmärksamhet av en hund som Harry.

– Självklart kan man hyra in skolhundar men jag ser det som en stor fördel att vi har Sofie och Harry på plats på skolan och inte en konsult som gästspelar. Det ger en annan trygghet och kontinuitet. När Sofie är färdigutbildad speciallärare så kommer vi nog sy ihop en kombinerad tjänst till henne så hon får tid att arbeta vidare med sina uppdrag, säger Claes Jeppsson.

Sociala tjänstehundar allt vanligare

Skolhund, terapihund, bokhund, läshund, pedagoghund – titlarna varierar men övergripande för hundar som Harry är att han arbetar som en social tjänstehund. Det innebär att han utbildats för att arbeta för andra personer än sin förare vilket är skillnaden mot en assistenthund, som exempelvis en ledarhund.

Det finns flera olika utbildningar i Sverige för sociala tjänstehundar. Men svenska myndigheter har ännu inte satt upp några riktlinjer för vilka krav som ska ställas på blivande eller färdigutbildade hundteam i Sverige. Inte heller finns riktlinjer för vad utbildningarna ska innehålla för att leda till examination eller vilka tillstånd som ska gälla för den sociala tjänstehunden.

Antalet sociala tjänstehundar har under senare år ökat. Det finns ingen sammanställning av hur många sociala hundar som i dag arbetar runt om i Sverige. De används exempelvis både inom vård och skola. Många efterfrågar ett tydligare ansvarstagande från myndigheterna på nationell nivå. Det kravet kommer inte minst från utbildningsanordnarna själva som är rädda för att branschen får ett dåligt rykte om inte krav och riktlinjer blir tydligare.

Forskningsstudie

Toftanässkolan deltar i en forskningsstudie där forskare undersöker om hundekipage som arbetar på skolor främjar närvaron för elever med hög frånvaro på 20 procent eller högre. I studien ingår också skolor med kontrollgrupper av elever med hög frånvaro som erbjuds annat stöd som exempelvis skolans specialpedagog eller elevhälsoteam.

Projektet går ut på att låta elever träffa hund-förarteamet 30 minuter två gånger i veckan under 12 veckor. Under träffarna får eleverna motiverande övningar med hunden och om möjligt lägger man även in moment som knyter an till ämnen som svenska och matematik. Frånvaron registreras före 6–12 månader, under och efter 6–12 månader. Man undersöker också elevens måluppfyllelse.

En av de som håller i projektet är Lena Lidfors vid Sveriges lantbruks­universitet i Skara men även forskare från Uppsala universitet ingår samt Sara Karlberg, rektor för YH-utbildningen till skolhundspedagog/resurshundförare i Strömsholm.