En kris kräver ett annat ledarskap

Maria Elmér,undervisningsråd på Skolverket. Illustration: Johan Thörnqvist

Beredskapsveckan pågår. ”Vi har ett förändrat omvärldsläge”, säger undervisningsrådet Maria Elmér på Skolverket. Du som är skolledare behöver ha ett organiserat krisledarskap redan innan krisen kommer – men hur då? Det finns en kurs specifikt för dig.

I år är det fem år sedan broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” skickades ut till alla hushåll i Sverige. Den översattes till 14 språk och finns även på teckenspråk och i punktskrift, och den går fortfarande att ladda ner, lyssna på eller beställa från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Det var före coronapandemin, innan vårt höjda nationella säkerhetsläge och i en tid då Sverige räknade totalt två skolattacker, mot fem bara ett par år senare.

Under Beredskapsveckan, som infaller vecka 39 varje år, samordnar MSB och andra myndigheter och samhällsaktörer aktiviteter som uppmanar och underlättar för alla i samhället att öva och förbereda sig för en kris eller ett krig. På Skolverkets webbplats finns informationen och materialet som riktar sig specifikt till skolmiljö och skolledare.

Annat ledarskap i krissituation

Under årets beredskapsvecka har skolor och förskolor uppmanats att öva på att flytta barn till skyddsrum, laga mat utan el och inte använda läsplattor eller mobiler. ”Vi har ett förändrat omvärldsläge”, säger undervisningsrådet Maria Elmér på Skolverket.

Som rektor är du varje dag, året om, ledare och ansvarig, något som är särskilt viktigt när en kris uppstår. Men då behöver ledarskapet ta sig andra uttryck och du behöver använda andra strategier. Oavsett storlek – och på flera sätt även arten av kris – så bryts de vardagliga rutinerna. För dig som skolledare gäller det att ha ett repeterat och organiserat krisledarskap redan innan krisen kommer. Men hur då?

Linnéuniversitetet samarbetar med Skolverket i en fortbildningskurs som ger dig de rätta redskapen. Kursen Ledarskap i krissituationer i förskola och skola berör förebyggande arbete kopplat till systematiskt kvalitetsarbete och agerande när krisen kommer. 

Det kan handla om allt från kriser i samhället som får följdverkningar i verksamheten och för ledarskapet, till kriser som har att göra med särskilda händelser i förskola och skola och inkluderar alla som kan påverkas; såväl grupper som enskilda individer bland personal, förskole­barn och elever. Du får också lära dig teorier om kriser och krishantering, kommunikation och bemötande i krissituationer samt strategier för ledning i kris.

Handbok vid skolattacker

Skolattacker, kriminella uppgörelser och andra typer av våld har drabbat skolor de senaste åren. Går det alls att förbereda sig? Och hur ska man tänka kring hur man själv kan komma att reagera i en stressad, kanske rent av panikartad situation?

Handbok vid skolattacker, Kim Norman

Kim Norman, tidigare undervisningsråd på Skolverket, försöker ge en konkret handledning i sin bok ”Handbok vid skolattacker” där han ger handlingsalternativ och råd om vad man kan göra innan något allvarligt händer. 

– Det går aldrig att helt förbereda sig för en situation med pågående dödligt våld, PDV, men vi behöver bygga upp en mental förberedelse och se till att säkerhetsarbetet i skolan sker systematiskt och kontinuerligt. Dessutom behöver vi bli bättre på att fånga upp psykisk ohälsa och hantera oro kring elever, säger Kim Norman som också har en bakgrund som polis.

Fem avgörande faktorer

Fem faktorer är avgörande enligt Kim Norman. 

  1.  Kunskap om hur händelseförloppet kan utspela sig.
  2.  Förebyggande åtgärder, mental förberedelse och övning.
  3.  Kännedom om kroppens stressfaktorer
  4.  Kunskap om skyddsprinciperna fly-sök skydd-larma
  5.  Möjlighet att snabbt och effektivt kunna larma internt.

I syfte att stärka den mentala förmågan finns i boken också scenarier och moraliska dilemman som skolledare och medarbetare kan diskutera samt ett antal tydliga övningar.

Risk för PDV-händelse är låg

–  I det systematiska och kontinuerliga säkerhetsarbetet ingår att skolans personal får tillfälle att lära sig om, och att öva på, PDV-situationer och även möjligheter att lyfta sina funderingar. Mental förberedelse ger ökad trygghet, säger Kim Norman.

Han tillägger att sannolikheten för att en PDV-händelse ska utspela sig i skolmiljö är låg, men att kunskaperna måste hållas uppdaterade genom att öva och repetera. Ytterst, menar Kim Norman, handlar det om att skapa en god säkerhetskultur i skolan och att arbeta kontinuerligt mot mobbning, utanförskap och psykisk ohälsa.

Boken finns att beställa på gothiakompetens.se.