Heby går mot strömmen – här satsar alla på skolan

I maj enades samtliga politiska partier i Heby kommun om att satsa på skolan i årets budget. Foto: Helen Shippey (Bilden tagen vid ett tidigare tillfälle)

I en tid av stora besparingar och inskränkningar för skolan i Sveriges kommuner går Heby kommun mot strömmen. Här har samtliga politiska partier beslutat att prioritera skolan i budgeten för 2023.
– Det var rörande när alla politiska representanter bekräftade att de stödde prioriteringen av skolan, säger Monika Wahlstedt, rektor på Tärnsjö skola.

Det eniga beslutet som fattades i Heby kommunfullmäktige handlar om att man använt pengar ur Resultatutjämningsreserven, RUR, som byggs under bättre tider. Utgångspunkten för tillämpningen av RUR är att den ska kunna utjämna intäkter under en konjunkturcykel. Kommunen  styrs genom ett samarbete mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet, som också har valteknisk samverkan med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. I fullmäktige finns även Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Denna gång rådde alltså total politisk enighet kring att ge av RUR till skolan.

Extra stora utmaningar

Det finns en bakgrund till att man idag fått enighet kring skolan. Bland annat fick rektorerna i samtliga skolor lägga fram sin budget och konsekvenserna av den. Kommunen är till ytan tämligen stor men de flesta skolor är riktigt små.

– Utbudet ska vara detsamma på alla skolor så utmaningarna är extra stora här. Jag lade fram en budget i balans – men också exakt vilka konsekvenser det kan få, vilka tjänster som måste tas bort och så vidare, säger Monika Wahlstedt, rektor på Tärnsjö skola.

När alla rektorer lämnat sina uppgifter så sammanställdes resultatet av kommunen.

– Jag vill ge cred till skolchefen Dan Bergqvist som sammanställde och paketerade detta på ett bra sätt för politikerna att ta ställning till. Han lovade ingenting men visade på ett pedagogiskt sätt hur det ser ut och vilka konsekvenser det kan få, berättar Monika Wahlstedt.

Unison satsning på skolan

Så kom då kommunfullmäktiges möte i maj …

– Det var läckert och rörande att se att man unisont valde att satsa på skolan. Det ger oss en möjlighet att ställa om över tid, säger hon.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att resan inte är slut, att tuffa tider väntar 2024 och framåt, menar Monika Wahlstedt. Hon påpekar också att kommunen är medveten om det.

– Efter beslutet klev utbildningsnämndens ordförande Rose-Marie Isaksson (S) upp och påminde om att vi inte är klara. Skolan har en svår sits även framåt. Det tycker jag var mycket positivt, att man förstår att vi inte kan slå oss till ro.

Tradition av politisk samarbetsvilja

Monika Wahlstedt har tidigare arbetat i Heby kommun men de senaste åren har hon jobbat i en annan kommun i Sverige. Anledningen till att hon återvände till kommunen och blev rektor för Tärnsjö skola var just den politiska situationen.

– Ja, här finns en tradition av att samarbetsvilja mellan partierna när det gäller viktiga frågor kring skolan. Så det var en orsak att jag kom tillbaka. Jag hade tänkt gå i pension, men nu har jag flyttat fram de planerna. Det är så roligt att jobba här.