Kritiken mot slopade offentlighetsprincipen: ”Skolor är inga företag”

"Det här är inga företag, det är skolor som är demokratins kanske viktigaste hörnpelare", säger Matz Nilsson, ordförande i Sveriges Skolledare. Foto: Linnéa Tammerås/Oskar Omne

Regeringen tänker inte införa någon offentlighetsprincip för de fristående skolorna. I stället blir den en skrivning om en ”insynsprincip”.
– Det är under all kritik. Man väljer rätten till associationsform före rätten till insyn. Det här är inga företag, det är skolor som är demokratins kanske viktigaste hörnpelare, säger Matz Nilsson, ordförande i Sveriges Skolledare.

Skolinformationsutredningen, som tillsattes av den förra regeringen, var tänkt att presenteras i slutet av mars i år. En del av uppdraget var att utreda om och hur offentlighetsprincipen skulle kunna tillämpas även på de fristående skolorna. Men den delen stoppas alltså nu av regeringen. I stället talar man om en ”insynsprincip”. Det motiv som uppges är att små privata skolor skulle ha svårt att hantera offentlighetsprincipen.

– Det här håller inte. All skattefinansierad verksamhet i förskola och skola ska lyda under offentlighetsprincipen. Det är viktigt för elever, vårdnadshavare, alla i skolans värld.

Matz Nilsson, som delar ordförandeskapet i Sveriges Skolledare med Ann-Charlotte Gavelin Rydman, tror att det här kommer att missgynna de fristående skolorna.

– Det ger ytterligare argument för de som vill exkludera de fristående. Det hade tvärtom gynnat dem om de ställt upp på den transparens och öppenhet och den princip som är så viktig i den svenska demokratin, säger Matz Nilsson.

Edholm (L): Svårt för små skolor

Beskedet att lyfta bort offentlighetsprincipen för de fristående skolorna ur Skolinformationsutredningen har mött kritik från flera håll, men regeringen står fast vid beslutet. Frågan har en speciell laddning då skolminister Lotta Edholm hamnade i en mindre storm redan när hon tillträdde efter valet i september. Hon kom direkt från styrelsen i den privata skolkoncernen Tellus. I det ljuset är frågan om offentlighetsprincipen för privata aktörer en het potatis.

I en tidigare intervju hänvisar Lotta Edholm till att det är de små skolorna som får svårt att hantera offentlighetsprincipen. 

– Jag utesluter inte några delar, men lagstiftningen måste fungera även för mindre skolor. Insynen i friskolorna måste öka. Föräldrar, lärare, ja alla medborgare, ska kunna veta vad våra skattepengar går till. Insynen behöver inte bara öka i det pedagogiska, utan även det juridiska och ekonomiska, säger Lotta Edholm i en tidigare intervju.

Offentlighetsprincipen ska gälla för alla, det är Matz Nilsson övertygad om.

– Det här är inga vanliga företag. Det är skolor och de är helt skattefinansierade och då har medborgarna rätt till insyn, konstaterar han.