Regeringen satsar på bemannade skolbibliotek

200 miljoner till läsfrämjande satsningar i regeringens budget. Foto: Adobe Stock

Från skärm till pärm – regeringen presenterade i dag en satsning på bemannade bibliotek.
– Alla ska få tillgång till ett bemannat skolbibliotek, säger Johan Pehrson (L).

På en pressträff i dag på morgonen presenterade skolminister Lotta Edholm (L) och Liberalernas partiledare Johan Pehrson en ny satsning på bemannade bibliotek.

– Det handlar om att gå från skärm till pärm, alla ska få tillgång till ett bemannat skolbibliotek. Fler ska få tillgång till böcker i dessa bibliotek, gärna skönlitterära böcker, säger Johan Pehrson.

Fundersam över prioriteringen

Reaktionen från Sveriges Skolledare kom omedelbart och det var inte enbart ett gillande av förslaget.

– Läsningen är jätteviktig och väl fungerande skolbibliotek har en självklar roll som pedagogisk resurs. Men mot bakgrund av de stora nedskärningar många skolor står inför blir jag ändå fundersam över regeringens prioriteringar, säger Matz Nilsson, förbundsordförande Sveriges Skolledare.

– Många huvudmän behöver satsa på att skapa mer stabila skolorganisationer där skolledarna stannar längre på sina poster och hinner bygga upp välfungerande skolor. Till sådana skolor kommer det också att gå att rekrytera skolbibliotekarier. Det räcker inte med att börja med en bokhylla och att resten kommer av sig självt, som arbetsmarknadsminister Johan Pehrson tycks tro, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman, förbundsordförande Sveriges Skolledare.

De båda förbundsordförandena uttalar sig också kring dagens budgetutspel i en artikel i Dagens Nyheter, du läser den här. 

Totalt avsätter regeringen 200 miljoner kronor i budgeten för läsfrämjande satsningar i skolan. Totalt handlar det om 1,8 miljarder kronor för åren 2024-2026.