Rektorn: Tidöförslaget kan sätta skolledare i en svår situation

Marika Andersson är skarpt kritisk till förslaget som kan innebära att skolpersonal blir skyldiga att anmäla papperslösa. Foto: Amina Dahlab (Arkiv)/Privat

Skolledare kan hamna i en mycket svår situation om förslaget i Tidöavtalet att utreda en ny skyldighet att anmäla papperslösa genomförs. Det anser Marika Andersson, rektor på Lövgärdesskolan i Göteborg.
– Kommer vi som inte följer den eventuella lagen bli anklagade för arbetsvägran? Och kanske mista jobbet?, säger hon till Skolledaren.se.

Förslaget om att utreda möjligheten att införa en skyldighet för bland annat skolanställda att anmäla papperslösa till Migrationsverket och polisen har väckt kritik. 

Det hela sker i form av ett tillägg i en befintlig utredning om återvändande.  

– Tilläggsdirektiven till utredningen beslutas om under våren, helt i enlighet med Tidöavtalet, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) till Dagens Nyheter i veckan.

I samma intervju reagerar rektor Marika Andersson skarpt på förslaget. Hon påpekar för Skolledaren.se att det inte handlar om åsikter om migrationspolitiken som sådan.

– För mig handlar det om medmänsklighet och de mänskliga rättigheterna. Jag känner inte igen det Sverige som jag är så stolt över i det här förslaget, säger hon till Skolledaren.se.

Vill driva opinion

Åsikterna kring förslaget handlar mycket om lärarnas situation men skolledarnas roll är också uppenbar. En situation som kan uppstå är att olika lärare på samma skola skulle tycka och handla olika.

– Vi bygger inte bara tillit med elever och vårdnadshavare utan även med exempelvis socialtjänsten och polisen. En tillit som riskeras om det finns de som anmäler de som inte anger papperslösa. Vi är ju inte bara ansvariga för eleverna och vårdnadshavarna, här hos oss har vi exempelvis ett nära samarbete med socialtjänsten bland annat. Vi bygger upp relationer men vem ska de lita på om det här genomförs?

För Marika Andersson är det viktigt att driva opinion mot förslaget.

– När jag var lärare i SO i början på 2000-talet och undervisade om världskrigen brukade jag fråga eleverna vem de tror de hade varit om de levat då. De flesta ville då ha varit den som skyddat och till och med gömt flyktingar. För mig är den här frågan så viktig att jag vill vara den som står på barrikaderna och kämpar emot, säger hon.

Sacoförbunden i upprop

Marika Andersson är inte ensam om att vara kritisk till det nya förslaget. Samtliga 21 Saco-förbund, däribland Sveriges Skolledare, har undertecknat ett upprop mot Tidö-förslaget om att offentliganställda ska tvingas rapportera papperslösa till polisen. Det strider mot de yrkesetiska reglerna och nuvarande lagstiftning anser de.

Hur det slutliga förslaget ska se ut kommer att presenteras senare i vår enligt plan.

I en intervju i Dagens Nyheter den 28 april slår Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson fast att han anser att alla offentliganställda, utan undantag, ska vara skyldiga att anmäla människor som vistas utan tillstånd i Sverige. Han ser det som en viktig del av Tidöavtalet.

I ett mejl till vilarare.se i mars påpekade migrationsminister Maria Malmer Stenergrad att utredningen ska se över eventuella undantag från förslaget. Även det ska komma senare i vår.

Tidöavtalet

14 oktober 2022 har de tre regeringspartierna Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna tillsammans med Sverigedemokraterna enats om ett 63 sidor långt program som grund för det politiska samarbetet under mandatperioden. I programmet lyfts satsningar på åtta områden, däribland migration och integration.

I ett av förslagen i Tidöavtalet vill man utreda en ny skyldighet att anmäla papperslösa.

”Kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd”, står det i förslaget.

Yrkesgrupper som skulle kunna omfattas av informationsplikten är exempelvis socialsekreterare, vårdpersonal och lärare.

Förslaget ska läggas till den befintliga utredningen ”Åtgärder för att stärka återvändandeverksamheten” och beslutas om under våren. Då ska man även titta på eventuella undantag från informationsplikten.