Skolverket får tillbaka pengar – satsar på kvalitetsdialoger

Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket, är positiv till att myndigheten får tillbaka hälften av de pengar som drogs ned. Foto: Pressbild Skolverket/Adobe Stock

Efter neddragningarna av kvalitetsdialogerna i höstas – nu får Skolverket tillbaka pengar i regeringens vårbudget. Pengarna ska bland annat gå till att åter satsa på kvalitetsstödet åt huvudmännen. Samtidigt tittar myndigheten på att öppna fler kontor, rapporterar Altinget.

LÄS ÄVEN: Kvalitetsstöd dras ned efter besparingar på Skolverket

Regeringen minskade först anslaget till Skolverkets kvalitetsdialoger, som hålls med huvudmännen, med 61 miljoner kronor under 2023.

Efter det bromsade Skolverket utbyggnaden av regionala kontor och anställningar, samt började se över hur många kvalitetsdialoger de skulle kunna genomföra. 

Men i vårändringsbudgeten får nu myndigheten tillbaka 32,5 miljoner kronor, rapporterar Altinget

”Vi får bättre förutsättningar”

Av den summan öronmärks 30 miljoner kronor till kvalitetsdialogerna.

– Jag är positiv till beskedet som vi fått från regeringen. Det betyder att vi får bättre förutsättningar att göra det som politiken vill att vi ska göra. Vi ska vara på regional nivå och ha kvalitetsdialoger med huvudmän, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson till Altinget.  

Peter Fredriksson uppger vidare för Altinget att myndigheten ser över om nya, regionala kontor kan öppnas eller om befintliga kontor ska förstärkas. Man hoppas också kunna utöka arbetet med kvalitetsdialogerna. 

Enligt Altinget kommer majoriteten av tillskottet till Skolverket, 27,5 miljoner kronor, från anslaget ”Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet”, något som Skolverket föreslog i sitt budgetunderlag. 

Så fungerar kvalitetsdialogerna

Dialogsamtalen sker i olika steg. Först bjuds den politiska ledningen och oftast skolchefen in från skolhuvudmannen för att tillsammans med andra huvudmän få information i grupp om vilka framgångsfaktorer som finns för att skapa en god kvalitet. Man får också information om vilka nationella målsättningar politikerna har och vilka kvalitetssystem som finns.

Efter det avgör skolhuvudmännen om de vill gå vidare och få mer individuellt stöd utifrån de specifika problem och utmaningar som finns i den egna verksamheten.