Slopat läxhjälpsbidrag: ”Kan öka rektorers samvetsstress”

Ann-Charlotte Gavelin Rydman ser att det finns en risk att det slopade statsbidraget leder till ökad samvetsstress för rektorer och sämre arbetsmiljö i skolan. Foto: Genrebild/Oskar Omne

Regeringen stoppar bidragen till ideella organisationers läxhjälp – och föreslår att huvudmännen och skolorna lägger upp läxhjälpen.
Sveriges Skolledare ser att det finns en risk att det leder till negativ påverkan på rektorer.
– Tvingas du ställa verksamheter mot varandra påverkar det den egna samvetsstressen, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande i Sveriges Skolledare.

2021 kontrollerade Skolverket flera ideella organisationer som fick statsbidrag för att anordna läxhjälp, efter indikationer på att det pågick fusk med bidragen.

Svenska Dagbladet skriver att två av de granskade organisationerna polisanmäldes – och Skolverket ville se ett stopp av bidrag till ideella läxhjälpsorganisationer.

När regeringen sammanträdde på torsdagen tog man beslutet att från och med nästa år stoppa bidragen.

I stället kommer skolhuvudmän att kunna söka bidraget, och ge vidare till de seriösa aktörer som vill bedriva läxhjälp.

– Antingen kan skolorna arrangera läxhjälp själv, till exempel genom fritids och duktiga fritidspedagoger, eller så kan man använda något av de seriösa läxhjälpsorganisationerna. Rektor får avgöra hur man vill lägga upp det, säger skolminister Lotta Edholm (L) till SvD.

"Riskerar att innebära ännu mer pussel"

Man beslutade också om att det även ska gå att söka statsbidrag för läxhjälp i lågstadiet.

Ann-Charlotte Gavelin Rydman, en av två ordförande i Sveriges Skolledare, säger i en kommentar att det är bra att fusket kontrolleras – men att det också riskerar att dra undan mattan för organisationer som gör bra saker.

Hon ser också risken att regeringens förslag påverkar rektorer och skolpersonal negativt.  

– För en rektor riskerar det innebära ännu mer pussel med tjänstefördelningen. Skolministern föreslår att fritidshemmet kan arrangera läxhjälp, men då saknar hon grundläggande förståelse för fritidshemmets uppdrag. Som rektor är du mån om hela skolans verksamhet, och tvingas du ställa olika verksamheter emot varandra påverkar det både den egen samvetsstressen och personalens arbetsmiljö, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman.