Regeringen utvidgar uppdraget om ett nationellt professionsprogram

Sveriges Skolledares båda förbundsordförande, Matz Nilsson och Ann-Charlotte Gavelin Rydman, har all anledning att se nöjda ut efter regeringens besked i dag. Foto: Oskar Omne

Regeringen går på Sveriges Skolledares linje och utvidgar uppdraget till Skolverket om ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. – Vi har ett uppdrag som gör skillnad. Nu visar regeringen att de står på vår sida och bekräftar vår betydelse, säger förbundsordförande Ann-Charlotte Gavelin Rydman.

I det utvidgade uppdraget om nationellt professionsprogram ska Skolverket bland annat föreslå hur professionsprogrammet kan innehålla ett fördjupande kursutbud för rektorer, som med tiden kan ingå i en magister- eller masterexamen i skolledarskap.

– Professionsprogrammet ska bidra till att rektorer, lärare och förskollärare har bättre möjlighet till kompetensutveckling, att yrkena blir mer attraktiva och att undervisningens kvalitet utvecklas. Nu vill vi utöka möjligheterna ytterligare för rektorer att fortbilda sig, säger skolminister Lotta Edholm.

Skolverket har i uppdrag att ta fram insatser inom det natio­nella professionsprogrammet för rektorer, lärare och förskollärare som kommer att träda i kraft den 1 januari 2025. Myndigheten ska bland annat ta fram innehåll i en nationell struktur för kompetensutveckling för rektorers, lärares och förskollärares professionella utveckling.

Magister- och masterexamen i skolledarskap

Regeringen utvidgar nu uppdraget. Det innebär bland annat att Skolverket ska föreslå ändringar i den insats som idag benämns Fortbildning för rektorer, så att fortbildningen över tid ska kunna ingå i en magister- eller masterexamen inom skolledarskap. Myndigheten ska även föreslå hur insatser inom den nationella strukturen för kompetensutveckling bör kvalitetssäkras. Ändringen innebär också att upp­dragstiden för Skolverket förlängs till den 30 april 2024.

Sveriges Skolledare lämnade i mars 2023 in en skrivelse till Utbildningsdepartementet där förväntningar på det nationella professionsprogrammet presenterades. Beslutet om att nu utvidga uppdraget går i linje med Sveriges Skolledares förslag.

– Regeringen har lyssnat på Sveriges Skolledare! Vi har haft en lång dialog med såväl regeringen som Skolverket om professionsprogrammet. Nu visar de att de tagit till sig av våra synpunkter. Att det ska bli möjligt att ta en master eller magister i skolledarskap är en bekännelse av skolledarskapets betydelse i svenskt skolväsende, konstaterar Ann-Charlotte Gavelin Rydman.

 

LÄS MER: Utvidgat uppdrag om nationellt professionsprogram

LÄS MER: Uppdrag om nationellt professionsprogram