Så lyfte Camilla Simonsson Stålforsskolan i Eskilstuna

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Chef & Ledarskap

Tvålärarsystem, tydliga regler kring trygghet och studiero och fokus på kollegialt lärande. Det är några av de faktorer som vände Stålforsskolan i Eskilstuna från ett vite på 1,3 miljoner för bristande trygghet till stigande resultat och en förbättrad arbetsmiljö för såväl elever som personal. Rektor Camilla Simonsson är den som ansvarat för processen.

År 2018 befann sig Stålforsskolan i kris. Undervisningskvalitén var mycket låg, eleverna hade både låg måluppfyllelse och hög frånvaro. Då kom Camilla Simonsson in som ny rektor. Bara en månad in på hennes jobb kom vitesföreläggandet för otrygghet. Det blev ett startskott för det stora förändringsarbetet. Det första som gjordes var en undersökning av skolans styrkor och utvecklingsområden.
– Många av elever kommer från socioekonomiskt utsatta områden och det ger speciella förutsättningar som vi måste anpassa verksamheten efter.

Prioriterade trygghet

Man splittrade bland annat fyra arbetslag och gjorde i stället två med 30 lärare i varje. Skolledningen kom tillsammans med personalen fram till att testa ett tvålärarsystem. Ett trygghetsteam byggdes upp på skolan.
– Alla beslut vi tagit har utgått från elevernas bästa, det är viktigt att komma ihåg. Vi gjorde också tydliga regler för trygghet och studiero och dess konsekvenser.

Resultaten har inte heller låtit vänta på sig. Det första tecknet kom redan efter fyra månader då viteshotet drogs tillbaka. Därefter har elevernas närvaro ökat, tryggheten och studieron har ökat markant, det visar den årliga enkäten Stålforsbarometern tydligt.
– Processen har också gjort det mycket lättare att rekrytera lärare. Vi har betydligt fler behöriga lärare nu och har idag en mycket skicklig lärarkår. Och med bra lärare kan man göra det mesta, säger hon.

Fler blir behöriga

Även kunskapsresultaten har förbättrats.
– Den årskurs nio som gick ut nu i vår är den första som varit med i den här processen hela tiden och med tvålärarsystemet. Runt 70 procent har klarat gymnasiebehörigheten och det är långt över hur det var innan. Men här återstår förstås en hel del arbete. Vi är inte i mål på något sätt, säger hon.

En annan glädjande faktor är att skolledningen kan fokusera mer på pedagogik än att släcka bränder. Diskussionerna på skolan rör överhuvudtaget mer pedagogik än social problematik idag.

Camilla Simonsson slutade som rektor på Stålforsskolan i april och arbetar nu som utvecklingscoach i Eskilstuna kommun. Det innebär att hon ska coacha och stötta rektorer och biträdande rektorer.
– Vi har mycket kompetenta skolledare här i Eskilstuna men ibland kan det behövas en annan röst, någon att utbyta tankar och erfarenheter med, säger Camilla Simonsson.
– Vi kommer bland annat att ha utbildningsträffar.