Samarbete med skolledare avgörande för gymnasieelever

Josefine Fälth har varit ordförande för Sveriges Elevkårer i två år, men avgår i slutet av året.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Chef & Ledarskap

Samarbete mellan skolledare, lärare och elever är det som skapar en bra gymnasieskola. Det säger Josefine Fälth, ordförande i Sveriges Elevkårer.
– Jag vill att skolledare ska se oss som en resurs och jag tycker vi har fått stort gehör från dem i Sverige, säger hon.

Tidigare i år presenterade Sveriges Elevkårer en undersökning där de frågat sina medlemmar om vad de tycker om riksdagspartiernas skolpolitiska förslag. Över 12 000 gymnasieelever från hela Sverige besvarade enkäten. Den visade att det finns stora skillnader mellan vad riksdagspartierna och gymnasieleverna tycker är bra för skolan. Men rapporten visade också en annan sak.
– Eleverna lyfter tydligt att skolledarnas och lärarnas arbetsmiljö är det viktigaste som finns i skolan. Jag är emot uppfattningen att elever ska vara i ständig opposition mot lärare och skolledare. Vi är i det här tillsammans och det är vi som gemensamt vet bäst vad som är bra för skolan, säger Josefine Fälth.

Gott samarbete

Hon upplever att hon under sin tid som ordförande fått stort gehör från skolledare.
– Jag brukar alltid säga till skolledare att se oss som en resurs för att utveckla skolan. Vi har flera fina exempel på bra samarbeten, Rosendalsskolan i Uppsala är ett av dem, säger hon

Ett tydligt exempel på betoningen av det gemensamma ansvaret för elever, skolledare och lärare är att Josefine Fälth tillsammans med Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande Lärarförbundet Skolledare, Matz Nilsson, ordförande Sveriges Skolledarförbund, Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet, Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund och Lilian Helgason, ordförande i Sveriges Elevråd, nyligen skrivit ett debattinlägg i Göteborgs-Posten tillsammans. Där tar man upp att dagens fria skolval är en orsakerna till att den svenska skolan inte är likvärdig.
– Vi har skolplikt i det här landet, Alla måste få likvärdiga och goda möjligheter att lyckas i livet. Idag är det inte så, därför måste skolvalet revideras.

Tuff tid för gymnasieelever

Josefin Fälth har varit ordförande i Sveriges Elevkårer under en turbulent period, inte minst med tanke på pandemin då gymnasieleverna hade en mycket speciell situation med stängda skolor och distansstudier.
– Det har varit tufft men också ärofullt att representera eleverna under en sådan här period, säger hon.

I november röstar Sveriges Elevkårer fram en ny ordförande.

Varför lämnar du?
– Det här uppdraget, och heltidsjobbet som det faktiskt är, är något av det finaste man kan ha. Det har varit en fantastisk tid. Men jag har suttit i styrelsen i fyra år och ordförande i två av dem. Innan dess jobbade jag också med elevfrågor. Jag känner att det är dags för mig att ta reda på vem jag är om jag inte jobbar med skolfrågor, säger Josefine Fälth.