Ansvar för studiero föreslås skrivas in i skollagen

En skyldighet för rektorn att flytta elever när det behövs, med hänsyn till andra elever, ska analyseras och föreslås, enligt regeringens direktiv. Foto: Adobe Stock

Stärkta befogenheter för lärare och rektorer och större möjligheter att flytta och stänga av elever som hotar trygghet och arbetsro. Det är några av regeringens direktiv för att öka tryggheten i skolan. Sveriges Skolledare kritiserar dock utredningen och är starkt ifrågasättande.

I regeringens direktiv till en ny utredning ska rektorns ansvar för att upprätthålla trygghet och studiero i skollagen stärkas. En särskild utredare ska utreda och föreslå åtgärder som ger skolan kraftfulla verktyg för att skapa mer ordning och reda.

”Ingen ska behöva tveka”

Rektorns ansvar för att upprätthålla trygghet och studiero bör skrivas in i skollagen. Även lärarnas befogenheter ska stärkas till exempel genom att ta bort dokumentationskrav när det handlar om mindre disciplinära ingripanden som att visa ut en störande elev från klassrummet.

– Inga skola ska behöva tveka om när man får göra detta och att det är lagligt, säger skolminister Lotta Edholm (L) vid en pressträff där direktiven presenteras.

Utbildningsdepartementets presentationsbilder ”Varaktigt förbättrad trygghet och studiero i skolan”

Skyldighet ta hänsyn till andra elever

Regeringen vill också se ökade förutsättningar för att kunna flytta eller stänga av elever som hotar andra elever och personal för längre tid. En skyldighet för rektorn att flytta elever när det behövs, med hänsyn till andra elever, ska analyseras och föreslås.

– Det bör bli möjligt att flytta en elev tillfälligt eller permanent och också att stänga av en elev, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M).

Hon tillägger att man också ska se över om fristående skolor ska kunna flytta elever på samma sätt som kommunala skolor kan.

Intervju med förbundsordförande Matz Nilsson i Altinget.se

Sveriges Skolledares förbundsordförande Matz Nilsson ifrågasätter i en intervju i Altinget.se att regeringen vill skriva in trygghet och studiero i skollagen.  

– Vi har redan har en lag som reglerar frågan. Alla elever och all personal i skolan omfattas i dag av arbetsmiljölagen, säger han och fortsätter: 

– Vi har en tydlig skollag när det gäller disciplinära uppgifter. Vi har en tydlig arbetsmiljö i dag som rektor följer och arbetar efter. Vi behöver inte skriva in ytterligare kompletteringar i skollagen. Så vi är i grunden kritiska mot detta.

Hela artikeln i Altinget hittar du här.

Uppdraget ska redovisas senast den 20 december 2024.

Källa: Utbildningsdepartementet, TT