Nöjd med avtalet för statlig sektor: ”Schyssta villkor”

I slutet av förra vecken avslutades förhandlingarna mellan Saco-S och Arbetsgivarverket om nytt avtal för statlig sektor. Jerker Ambjörn, biträdande förhandlingschef på Sveriges Skolledare, är nöjd med resultatet.

I slutet av förra vecken avslutades förhandlingarna mellan Saco-S och Arbetsgivarverket om nytt avtal för statlig sektor. De nya bestämmelserna omfattar flera förbättrade medlemsvillkor, bland annat möjligheten till extra pensionsavsättning och utökad flexibilitet att växla semestertillägget mot lediga dagar.

Jerker Ambjörn, biträdande förhandlingschef på Sveriges Skolledare är nöjd med resultatet:

– Det är viktigt att våra avtal är moderna och ändamålsenliga. Avtalen behöver följa utvecklingen i vårt samhälle i stort men också vara anpassade utifrån verksamhetens behov. Medlemmarna behöver kunna känna att villkoren är konkurrenskraftiga och rimliga jämfört med andra sektorer. 

Flera förbättringar

Staten behöver schyssta villkor för att kunna behålla och rekrytera medarbetare med ”rätt” kompetens i framtiden, där tycker vi att avtalet vi tecknat ger dessa möjligheter. Särskild vikt i avtalet lägger vi på att pensionsavsättningen förbättrats samt även möjlighet att kunna växla semestertillägg mot fler lediga dagar. Även att inkomstförlust vid arbetsskada ger en heltäckande ersättning i många situationer. ”

Under kommande år kommer dialog fortsätta föras med hänsyn till det försämrade säkerhetsläget i vår omvärld och risken för kriser som kräver att parterna på statlig nivå arbetar tillsammans för att hitta konstruktiva lösningar och relevanta villkor.

Alla ändringar i avtalet gäller från 1 januari 2024. 

Läs mer här på Saco-S webbplats.