Här är nya visionen för förbundet

Matz Nilsson och Ann-Charlotte Gavelin Rydman leder Sveriges Skolledare, Nu är fackförbundets vision formulerad – med syfte att stärka kårens röst och sätta skolledarnas frågor på den politiska agendan.

Sveriges Skolledare har rivstartat 2023.
Det nya sammanslagna fackförbundet bildar lokalföreningar, inleder inom kort en landsomfattande ordförandeturné – och nu presenteras också en vision för förbundet.

Visionen är en del av den varumärkesplattform som i dagarna presenteras av Sveriges Skolledare.

– För oss är det viktigt att lyfta fram visionen och värderingen som grundas på motivet varför vi bildats. Att känna att man är en del av ett fackförbund som vill utveckla, stärka och sätta fokus på professionen som skolledare, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman, tidigare ordförande i Lärarförbundet Skolledare, nu en av två ordförande som styr det nya förbundet.

Ordförandekollegan Matz Nilsson, tidigare ledare för Sveriges Skolledarförbund, instämmer.

– Det har varit angeläget att få visioner och uppdrag på pränt. Vi förstärker adjektiven, något som lyser igenom hela det här omfattande arbetet. Stark blir starkare, bra blir bättre, tydlig blir tydligare. Vi ska ge ännu bättre förutsättningar för den yrkesgrupp som har samhällets viktigaste uppdrag, säger Matz Nilsson.

Ska göra yrket mer attraktivt

Det är förbundsstyrelsen och presidiet som tillsammans med konsultfirman Kantar arbetat fram det nya varumärket.

– En både lång och värdefull process. Inga beslut är tagna som inte styrelse och presidium varit eniga om, sammanfattar Ann-Charlotte Gavelin Rydman.

Under flera av underrubrikerna i det tiosidiga dokumentet talas om att ”skapa goda förutsättningar för skolledare” och att ”göra yrket attraktivare”.

För att understryka vikten av förändring konstateras i avsnittet ”Insikt” bland annat att; ”jag är skolledare för att det är ett av Sveriges viktigaste arbeten, men i dag finns inte rätt förutsättningar för att jag ska kunna utföra mitt uppdrag på bästa sätt”.

"Saknas incitament att bli skolledare"

Ann-Charlotte Gavelin Rydman och Matz Nilsson är överens om ett antal åtgärder som krävs. Där finns exempelvis bättre arbetsmiljö, möjligheten att kompetensutvecklas under hela sin yrkeskarriär, att skolledare ska ha betalt för all arbetstid och att ”ansvarsavståndet” mellan skolledare och förstelärare ökar.

– Det saknas i dag incitament för att locka till skolledarrollen eftersom förstelärare i flera fall har minst lika hög lön som skolledare, säger Matz Nilsson.

Med en gemensam röst är Sveriges Skolledare också övertygat om att förbundets åsikter kommer att få genomslag i ännu högre grad hos politiker både lokalt och på riksplanet.

Riksdagens utbildningsutskott har bjudits in till en informationsträff i maj och lokalt har förbundets pressmeddelanden nått stor spridning.

– Politikerna har inte lyssnat ordentligt tidigare. Nu vill vi ge alla medlemmar en starkare röst, högre status och ännu mer råg i ryggen för att driva opinion, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman.

Långsiktiga målet – statligt ansvar

Varumärkesplattformens vision fokuserar på slutmålet – att Sveriges Skolledare strävar mot ett samhälle för Sveriges framtid och en väl fungerande skola. Frågan är hur lång tid det tar.

Förbundet kommer i ett remissvar på en utredning om en statligt styrd skolorganisation att stödja alternativet att staten stärker sitt ansvar – men utan att ta över huvudmannaskapet från kommunerna.

– Får vi en nationellt finansierad skola tror jag att vi kommer att nå det målet inom fem år, säger Matz Nilsson.

Fakta

Sveriges Skolledare är med sina omkring 17 000 medlemmar det största chefsförbundet inom Saco.

Den nya varumärkesplattformen omfattar i korthet sju olika delar: vision, mission, värderingar, positionering, personlighet, insikt och drivkrafter som alla sammanfattas i varumärkeslöftet: ”Den starkaste rösten för ledare inom utbildning”.