Kramfors visar vägen till plattformarnas framtid

Malin Henriksson, verksamhetsutvecklare på Kramfors kommun, ser till att förvalta och utvevkla den it-lösning som en tidigare rektor i kommunen arbetat fram – och som fungerar! Foto: Mats Andersson

För fem år sedan fick en programmeringsutbildad rektor i Kramfors kommun nog av usla it-plattformar och utvecklade en egen. Sedan dess har den sparat tid och minskat stressen för både skolledare och lärare – precis som det var tänkt.

Många it-lösningar som gjorts runt om i landet för att underlätta den dokumentationsbördan har ofta resulterat i det motsatta. I Kramfors har man hittat en egen modell, plattformen Comvius. Den är uppbyggd i ett modulsystem som underlättar anpassningar och versionshantering, något som har löst många av problemen. En stor poäng är att allt görs i samma system.

– Vi får en samlad elevbild och ett bra underlag för att ta kloka och snabba beslut, säger Malin Henriksson, verksamhetsutvecklare på Kramfors kommun och tidigare rektor på Gudmundråskolan.

Vi får ett bra underlag för att ta kloka och snabba beslut.

Malin Henriksson, Kramfors kommun

Kan följa eleven

Tidigare har det varit svårt att följa upp ärenden och hitta mönster men i Kramfors är nu stuprören mellan olika roller, arkiv och stadier borta. En mycket viktig förändring är att elevövergångar, både mellan stadier och mellan skolor i kommunen, nu blivit enklare.

– Det är stor vinning att rektor ser vilka beslut som tagits tidigare kring orosanmälningar och annat i alla övergångar – från förskoleklass till gymnasieklass, säger Malin Henriksson.

Ett så pass öppet system sätter förstås höga krav på it-säkerhet.

– Systemet är behörighetstyrt. Bara den som har behov av informationen ska få se den. Lärare kan bara se de elever som de själva undervisar eller är mentor för. Man kan inte gå in och läsa en elevs profil utan behörighet, säger hon.

Skapades av tidigare rektor

Initialt skapades it-plattformen för gymnasiet i kommunen för drygt fem år sedan. Den som startade processen var Peyman Vahedi – utbildad programmerare, legitimerad lärare i svenska och samhällskunskap, och tidigare rektor på Ådalsskolan i Kramfors. Han hade under många år arbetat för att skapa en öppen och nationell it-plattform för hela den svenska skolan.

Efter upprepade resor till Stockholm och resultatlösa möten med företrädare för såväl Skolverket som regeringen fick han nog och började utveckla en egen plattform hemma i Kramfors. Det är den som nu utvecklats vidare, och ständigt fortsätter att utvecklas, enligt Malin Henriksson.

Kritik mot individuella inköp

En som är och har varit kritisk mot hur it-system skötts i skolan är Johan Magnusson, docent vid Institutionen för tillämpad it vid Göteborgs universitet. Hans uppfattning är att inköpen borde skötas centralt, en gemensam nationell plattform, i stället för att låta varje individuell huvudman välja bland de tusentals företag som riktar sig till ”skolbranschen”.

I en intervju med tidningen Skolvärlden har han tidigare uttryckt att han tycker att Kramfors är på rätt väg men att det i någon mån också visar på ett problem.

”Att en rektor i Kramfors ensam fått föra den här kampen visar ju på att någon på nationell nivå har tappat bollen totalt”, sa han i en tidigare intervju med tidningen Skolvärlden.

System i ständig utveckling

Nu kanske ändå Kramfors är på väg att visa vägen för det övriga landet. Malin Henriksson får återkommande förfrågningar om systemet från intresserade skolor och kommuner runt om i landet.

– Ja, vi jobbar både med friskolor och kommunala skolor och vi får frågor från ganska många håll, berättar Malin Henriksson.

Hon poängterar också att systemet hela tiden är under utveckling.

– Vi håller just nu på att införa en modul för att synliggöra progression för elever med annat modersmål än svenska. Vi är också i slutskedet med modul för ledning och stimulans, att dokumentera extra anpassningar och för de som behöver särskilt stöd.

I framtiden hoppas Kramfors kommun också kunna utveckla samarbetet med myndigheter som polis och socialtjänst och med Comvius har de förutsättningar och möjlighet att göra det, menar Malin Henriksson.

– Det finns en önskan att förenkla kommunikation och samverkan även inom det området. Vi följer den diskussion som förs på nationell nivå, säger Malin Henriksson.