Här fick rektorerna landets högsta höjning

Anna-Lena Göttfert, rektor på Tundalsskolan, vill se fortsatt lönesatsning på skolledarna i Västerbotten. Foto: Ola Westerberg

Robertsfors kommun hade den bästa löneutvecklingen i Sverige för skolledare 2022.
– Det ligger flera års hårt arbete bakom det och man ska komma ihåg att det är från låga nivåer, säger Anna-Lena Göttfert, rektor på Tundalsskolan och ordförande i Sveriges Skolledare i Robertsfors.

Robertsfors är en liten kommun i Västerbottens inland med 6 786 invånare. I kommunen finns fem grundskolor med sammantaget sju skolledare.

I årets lönestatistik för skolledare sticker kommunen ut. Löneutvecklingen 2021–2022 har varit 11,4 procent mot riksgenomsnittet på 3,6 procent. 2021 var medellönen i Robertsfors 48 000 kronor, 2022 är den 53 472 kronor.

Anna-Lena Göttfert. Foto: Ola Westerberg

– Det är förstås glädjande att kommunen börjat inse vilken betydelse skolledare har och att det syns i lönekuvertet. Man har via en kartläggning kommit fram till att vid sidan av sektorchefer så är det skolledare som har den mest komplexa arbetssituationen och ansvaret, säger Anna-Lena Göttfert, rektor på Tundalsskolan i Robertsfors.

Västerbotten ligger lågt

Den positiva utvecklingen har inte kommit gratis. De senaste åren har åtskilliga möten kring lönerevision hållits med huvudmannen Robertsfors kommun. Västerbotten ligger lågt när det gäller medellönen för skolledare i Sverige, och Robertsfors har i sin tur legat lågt i Västerbotten. 2021 var lönepåslaget bara cirka två procent för rektorer i Robertsfors, då riksgenomsnittet var 3,6 procent.

Som en viktig del i årets framgång lyfter hon fram ett besök från Matz Nilsson, i dag en av två ordföranden i Sveriges Skolledare. Anna- Lena Göttfert skrev i februari 2021 ett mejl till honom där hon redogjorde för bakgrunden till situationen i Robertsfors. Hon konstaterade att tjänstemän och politiker inte förstod skolans värld eller vad rektor har för ansvar. Att lönen för den bästa betalda rektorn i Robertsfors låg 5 000 kronor lägre än medellönen för skol-ledare i Sverige.

– Han hade ett digitalt möte med rektorer, tjänstemän och politiker. Han var tydlig och har en kunskap som var till stor hjälp för oss när vi formulerade vårt yrkande inför förhandlingarna, säger hon.

Krävde lyft på tio procent

Ett yrkande som pekade på att skolledarna i Robertsfors var i en snedsits jämfört med rikets rektorer men att man även borde lyftas upp eftersom man hade en liknande snedsits gentemot andra med jämförbar chefsposition inom den egna kommunen. Man krävde att skolledarna skulle ges ett lönelyft på tio procent och ett ansvarsavstånd till den högst betalda medarbetaren på 25 procent.

En annan viktig del i framgången är att huvudmannen satsade på lärarnas löner under 2022 och då fick rektorer hänga med i det arbetet.

Men även om Anna-Lena Göttferts är nöjd med utfallet just i år återstår mycket arbete. Västerbotten har fortfarande den tredje lägsta medellönen för skolledare i Sverige. Rektorerna i kommunen som nu tjänar mellan 48 300 kronor och 57 020 är fortfarande på en förhållandevis låg nivå.

– Vi har bland annat funderingar kring hur föregående års lönesatsning har fördelats då den inte reflekterar utbildning samt anställningstid i yrket inom Robertsfors kommun. Arbetsgivaren har utgått från slutlönen och att ansvarsavståndet till lärarna ska vara rimlig. Utifrån satsningen har lönespridningen i gruppen minskat och målet är att arbeta med differentiering framöver, säger hon.

Här fanns högsta och lägsta löneutvecklingen 2022

Högst löneutveckling 2022

1. Robertsfors: 11,4 procent

2. Knivsta: 8 procent

3. Skövde: 6,5 procent

4. Linköping, Nacka: 6,3 procent

5. Vännäs, Borås: 6,2 procent

6. Jönköping: 5,8 procent

7. Finspång: 5,7 procent

8. Köping: 5,6 procent

9. Örnsköldsvik, Landskrona, Hudiksvall: 5,5 procent

10. Danderyd: 5,3 procent

Källa: Sveriges Skolledares lönestatistik 2022.


Lägst löneutveckling 2022

1. Vallentuna: 0,1 procent

2. Partille: 1,0 procent

3. Olofström, Lidköping och Varberg: 1,2 procent

4. Vellinge: 1,3 procent

5. Norrtälje: 1,4 procent (fotnot: enligt kommunens egna siffror räknades skolledarlönerna upp med 2,1 procent 2022)

6. Östersund och Kungsbacka: 1,5 procent

7. Tierp och Gävle: 1,7 procent

8. Västerås 1,8 procent

9. Sigtuna, Säter, Ljungby och Klippan: 1,9 procent

10. Tranås: 2 procent

Källa: Sveriges Skolledares lönestatistik 2022.

Listan samlar kommunalt anställda skolledares egenrapporterade löneutveckling. För att siffrorna ska vara statistiskt säkerställda har kriteriet varit minst fem skolledare per kommun, som ska ha svarat både 2021 och 2022.