Här är lönerna lägst i landet: "Skolledarna flyttar"

Mikael Johansson är ledamot i Sveriges Skolledares förbundsstyrelse, och rektor i Ludvika. Foto: Henrik Hansson

Flytta över länsgränsen och tjäna 10 000 kronor mer i månaden. Det är en möjlighet för skolledare i Dalarna där skolledarlönerna är lägst i landet.
– Det är inte rimligt att det är så. Nu måste kommunerna lyssna på larmklockorna och ge skolledarna löner som motsvarar det ansvar de har, säger Mikael Johansson, rektor på Malmenskolan i Ludvika och ledamot i Sveriges Skolledares förbundsstyrelse.

De senaste årens lönestatistik har inte varit någon rolig läsning för skolledare i Dalarna. De nya siffrorna från Sverige Skolledare för 2022 är inget undantag. De högsta medellönerna för skolledare finns i kommuner i Region Stockholm med 62 800 kronor i månaden, därefter följer Södermanland med 59 000 kronor och Skåne med 57 700 kronor. Lägst medellön har skolledare i kommuner i Dalarna med 51 900 kronor i månaden. En skolledare i Stockholm kan med andra ord tjäna runt 130 000 kronor mer om året än en i Dalarna. Trots den dystra statistiken har regionen klarat sig hyggligt när det gäller rektorsomsättning fram till nu. Om det är en slump eller om det finns andra faktorer som spelat in har man ännu ingen 100-procentig analys på. Men när det nu vänder är den låga lönenivån ändå en synlig och tydlig faktor konstaterar Mikael Johansson, rektor på Malmenskolan i Ludvika.

– Ja, vi ser vi helt klart tendens att skolledare börja flytta på sig. Det gäller nu att huvudmännen lyssnar på de larmklockor som ringer.

Se över arbetsbelastning

För egen del vill inte Mikael Johansson klaga, han kunde förhandla sig till en lön på rimlig nivå när han bytte tjänst för snart fyra år sedan.

– Min uppgift är att jobba för alla kollegor, vi måste få huvudmännen att inse hur viktigt det här är. Annars kan det gå fort utför och det kommer inte att vara en positiv riktning för skolorna, säger han.

Att lönenivån också ska avspeglas i det så kallade ansvarsavståndet, skillnaden mellan rektors och högst betalda medarbetares löner, är något som Mikael Johansson lyfter.

– Sveriges Skolledare förordar ett ansvars­avstånd på 25 procent och det är en rimlig nivå, men det är inte den som finns här i Dalarna, säger han.

Men det finns också andra viktiga saker för att kunna behålla och locka skolledare till Dalarna menar han. Som att se över skolledarnas arbetsbelastning.

– Merparten av alla skolledare jobbar långt mer än 40 timmar per vecka och enligt våra enkätundersökningar visar det att om skolledare skulle få ut den arbetstid de faktiskt gör i pengar och beräknat på den lön de har i dag skulle det i genomsnitt motsvara en månadslön på cirka 70 000 kronor i månaden. Ett annat viktigt förhållande är sammanhängande semester. Så många som var tjugonde rektor, oavsett skolform, uppger att de har mindre än tre veckors sammanhängande semester.

"Måste börja ta ansvar för sina skolledare"

Lönen ska baseras på ansvar, kompetens och prestation.

– Nu är det dags att skolledare får lön som motsvarar det arbete de utför. Det här är en allvarlig utveckling och vi hoppas att samtliga kommuner i Dalarna nu tar ett större ansvar för sina skolledare och ser till att vända den negativa utvecklingen. Gagnef och Leksand är två kommuner där man börjat göra olika insatser för att ta skolledarnas krav på allvar så nu hoppas jag att andra följer efter, säger han.

Håkan Elfving är barn och utbildningschef i Gagnef. När det gäller löner menar han att det inte finns någon anledning att slå sig för bröstet även om Gagnef ligger hyggligt till i länet.

– Nej, det finns nog en del att göra fortfarande. Vi är en liten kommun, vi har försökt följa utvecklingen men vi sticker inte ut på något sätt.

Det man däremot arbetat med de senaste tre åren har varit skolledarnas arbetsmiljö.

– Vår utgångspunkt har varit den forskning som finns kring skolledarnas arbetsmiljö. Vi har sett över hela ledningsorganisationen i relation till stödfunktionerna bland annat, säger han.

Tillsammans med skolledarna har man diskuterat igenom vad som är kärnuppdraget, vad ska skolledarna göra vad kan eventuellt läggas på andra.

– Det har lett till en stärkt ledningsorganisation i förskolan och i grundskolan.

Ett konkret resultat är att tre nya biträdande rektorer, en i förskolan och två i grundskolan, har anställts. Kommunen har också anställt en avdelningschef särskilt för grundskolan.

– Den ska jobba med coaching och var ett stöd till våra skolledare. Lönefrågan är viktig men har man inte drägliga arbetsvillkor så hjälper inte det, säger Håkan Elfving.

Här finns lägsta medellönerna för rektorer

Lägst medellön 2022

Löneutveckling för 2022 inom parantes.

1. Boden: 50 701 (2,5 procent)

2. Ulricehamn: 51 385 (2,6 procent)

3. Gagnef: 51 850 (2,7 procent)

4. Säter: 52 040 (1,9 procent)

5. Alingsås: 52 269 (2,8 procent)

6. Ludvika: 52 361 (3,7 procent)

7. Falun: 52 531 (3,0 procent)

8. Hudiksvall: 52 623 (5,5 procent)

9. Sölvesborg: 52 916 (2,8 procent)

10. Tingsryd: 53 212 (2,7 procent)

Källa: Sveriges Skolledares lönestatistik för 2022