RYT – en rektorsutbildning i miniatyr

Universitetsläraren och professionshandledaren Malin Jemander undervisar lärare och rektorer. Foto: Sven Lindwall/Illustration: Johan Thörnqvist

Rekryteringsutbildningen för blivande rektorer, RYT, har varit i gång i två år. – RYT fyller sitt syfte att ge biträdande rektorer en bättre grund för att stanna i yrket. Genom att gå utbildningen som lärare slipper de att få ett så tufft första år, säger läraren Malin Jemander.

– Rekryteringsutbildningen är som Rektorsprogrammet i miniatyr. Man får nosa lite på alla delar som ingår i Rektorsprogrammet, säger Malin Jemander på Stockholms universitet.

Inför starten av RYT hösten 2022 på Stockholms universitet var universitetsläraren Malin Jemander med och arbetade fram den ettåriga utbildningen, samtidigt som hon undervisade på Rektorsprogrammet.

– Det känns att RYT fyller sitt syfte att ge biträdande rektorer en bättre grund för att stanna i yrket. Genom att gå utbildningen som lärare slipper de att få ett så tufft första år som biträdande rektorer, säger Malin Jemander.

När Stockholms universitet startade RYT var de flesta som påbörjade utbildningen lärare men under utbildningens gång har ungefär 25 procent fått tjänst som biträdande rektorer.

– Vi har också de som gått utbildningen som kommit fram till att de inte vill ta ett skolledaruppdrag. För dem har utbildningen varit jätteviktig. De har kunnat fatta ett välgrundat beslut i stället för att behöva testa och ta en tjänst och kanske misslyckas, säger Malin Jemander.

Fakta Rekryteringsutbildningen

Rekryteringsutbildningen för blivande rektorer, RYT, riktar sig till alla som har en lärarexamen och är intresserade av ledningsfrågor. Kursen pågår under ett år och ger 7,5 högskolepoäng. Kursen söks av skolhuvudmannen för anställda men kan även sökas av enskilda med lärarexamen.

Staten betalar universitetens kostnader för utbildningen medan huvudmannen eller den enskilda förväntas står för lön unde utbildningstiden, kurslitteratur, resor samt kostnader för internat- och seminariedagar.