Så kan du höja din lön

Monika Elowson, chefsförhandlare och expert på lön, ger flera råd. Foto: Pressbild

Hur ser det ut på lönefronten för skolledare i dag?
Monika Elowson, chefsförhandlare och expert på lön, Sveriges Skolledare guidar och ger flera råd kring hur du kan höja din lön.

Det grundläggande svaret är att det ser olika ut. Lönernas sätts individuellt och det finns många faktorer som avgör. Nyligen släppte Sveriges Skolledare ny lönestatistik, som visar att den genomsnittliga lönen för landets skolledare är 57 600 kronor, vilket är nästan 30 000 kronor mindre än en genomsnittlig ekonomichef. Högst är medellönen för skolledare i Stockholm med 62  800 kronor och lägst är medellönen i Dalarna med 51 900 kronor. Den genomsnittliga löneutvecklingen under 2022 var 3,6 procent, vilket är densamma som 2021.

Din lön 2023 finns som bilaga med Skolledaren nr 2 2023.

Årets bästa löneutveckling stod Västernorrland för med 5,4 procent och lägst löneutveckling hade Jämtland med 2,1 procent. I praktiken innebär samtliga löneökningar reallöneminskningar eftersom året burit med sig en inflation som i december 2022 låg på 10,2 procent.

I statistiken kan man också utläsa hur skolledarna själva kan påverka sina löner.

Ett byte av jobb gav enligt statistiken 4 000 kronor högre lön för rektorer med max fem års yrkeserfarenhet i friskolan, 1 200 kronor högre för rektorer i kommunal verksamhet. Skolledare som flyttar från Dalarna till Stockholm ökar sin årslön med mer än 100 000 kronor på ett år.

Verktyg för att höja lönen

Ur facklig synpunkt är det knappast någon önskvärd utveckling, samtidigt som verkligheten ser ut som den ser ut. Men det finns också tre andra verktyg som skolledare kan använda inför sina lönesamtal och som kan höja lönen:

Din lön 2023 (finns som bilaga i senaste numret av Skolledaren). Enligt Monika Elowson har man sett att skolledare har fått i genomsnitt 600 kronor mer i lön per månad genom att använda sig av statistiken. Störst positiv skillnad är det för skolledare som har mer än 20 års erfarenhet som skolledare som har 1 400 kronor högre genomsnittlig månadslön.

• Saco lönesök (läs mer på medlemssidorna längst bak i detta nummer). Webbapplikationen har haft stor betydelse för skolledare med mindre än två års skolledarerfarenhet, de har i snitt 800 kronor högre lön än kollegor som inte använt sig av verktyget.

• Sveriges Skolledares rekommenderade ingångslöner. 10 procent har använt förbundets rekommenderade ingångslöner som stöd inför sitt lönesamtal. Bland skolledare som har mindre än två års skolledarerfarenhet är det 20 procent som gjort det, och det har gett resultat – närmare bestämt 1 100 kronor per månad i högre lön