20 058 röster för en likvärdig skola

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand lämnade tillsammans med Skolledarnas Matz Nilsson och Lärarförbundet Skolledares Anne-Charlotte Gavelin Rydman över 20 000 underskrifter från lärare och skolledare till skolminister Lotta Edholm.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Chef & Ledarskap

Tisdagen 6 december överlämnade facken inom utbildning en rulle med 20 058 underskrifter till Sveriges skolminister Lotta Edholm. Ett upprop för en likvärdig skola.
– För våra skolledarmedlemmar lyfte vi särskilt vikten av politisk samsyn och långa breda överenskommelser för skolan som möjliggör en förändring, konstaterar Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande i Lärarförbundet Skolledare.

Det är förbundens gemensamma kampanj ”Utvecklingssamtalet” med utgångspunkten att livet inte är rättvist, men att skolan måste bli det, som fick sin kulmen med besöket hos skolministern. Ministern uppmärksammades på kraven i kampanjen om statlig finansiering, mer resurser, och bättre arbetsmiljö för medlemmarna.
– OECD:s högsta omsättning på skolledare är en bidragande problematik då vi vet att ett långsiktigt hållbart ledarskap i förskola och skola har avgörande påverkan på barn och elevers lärande samt medarbetarnas arbetsmiljö. Därför lyfte vi för våra skolledarmedlemmar särskilt vikten av politisk samsyn och långa breda överenskommelser för skolan som möjliggör en förändring, säger Ann-Charlotte Gavelin-Rydman.

Den statliga finansieringen är också viktig ur skolledarsynpunkt.
– Den som sätter mål och krav skall också ansvara för att förutsättningarna finns för att de ska kunna uppnås. Vi pekar på vikten av att minska dokumentationsbördan även för skolledare och vikten av satsningar på förebyggande arbete kring hot och våld, säger hon.

Uppropet har samlat yrkesfolk men också en skolintresserad allmänhet har haft möjlighet att delta.
– Jag vill rikta ett stort tack till alla som stött vårt arbete. Våra krav är nu förmedlade och de är inte orimliga svarade skolministern, säger Ann-Charlotte Gavelin-Rydman.

Driver inte statlig skola

Vad som kommer att hända konkret återstår att se. Lotta Edholms parti Liberalerna har länge drivit frågan om en statlig skola. Men regeringen gör det inte.
– Thomas Perssons utredning om ökat statligt ansvar ska nu ut på remiss och bilda ett underlag. Det finns inga skarpa förslag i den, utan det är i ordets verkliga bemärkelse en utredning. Det viktiga med den är att den skapar ett slags bas och en bild av problemet. Till det kommer utredningen om nationell skolpengsnorm. Då har man ändå kommit ganska långt i frågan. Sen är det ingen hemlighet att partierna har olika ingångar i frågan. Men idag hör man ingen politiker slå sig för bröstet och säga att kommunaliseringen var en toppenidé, säger Lotta Edholm.

Hon menar att det finns en större samsyn än tidigare bland politikerna.
– De flesta politiker erkänner att vi har ett likvärdighetsproblem och att det till stor del beror på att man satsar så olika resurser i olika kommuner på skolan och att vi måste göra något åt det. Det är en start i diskussionen. Nu tillsätter vi utredningen om nationell skolpengsnorm för att se vilka möjligheter det finns att komma ur detta, säger Lotta Edholm till Läraren.se.

Ann Charlotte Gavelin Rydman konstaterar att arbetet för en likvärdig skola fortsätter när Lärarförbundet Skolledare och Sveriges skolledarförbund blir Sverige Skolledare den 1 januari 2023.