Skolledarna osynliga i Tidöavtalet

Lärarförbundet Skolledares ordförande Ann-Charlotte Gavelin Rydman saknar förslag om skolledarnas situation i Tidöavtalet. Foto avtalet: Jonas Ekströmer/ TT
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Chef & Ledarskap

Skolledarna är i princip bortglömda i det så kallade Tidöavtalet som den nya regeringen nu presenterat.
– Tyvärr är avtalet i total avsaknad av satsningar som påverkar arbetsmiljön eller förutsättningar för skolledare, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande i Lärarförbundet Skolledare.

En av de största bristerna anser hon är att det inte sägs ett enda ord om det kanske mest akuta problemet - den höga omsättningen av skolledare.
– Det finns hur mycket forskning som helst som visar hur viktigt ett stabilt och hållbart ledarskap är för en verksamhet. Det är frågor som vi lyft i många år men man har både varit både tondöv och haft ögonbindel i den frågan. Om verksamheten inte är stabil så leder det också till svårigheter att få tag i behöriga lärare som är ett annat av de riktigt stora problemen i dagens skola.

Ann-Charlotte Gavelin Rydman menar att det finns positiva inslag i avtalet som ambitioner att öka trygghet och arbetsro, minska dokumentationen, lovskola och en del annat.
– I slutänden ska allt dock filtreras genom den container som är skolledarna. Det finns inga skrivningar om hur det här ska genomföras. Skolledarna har inget trollspö, det här riskerar bara att leda till ökad frustration och är inget som får dem att stanna kvar på jobbet.

Nyckelpersonerna är liberaler

Det är Liberalerna som tagit hand om utbildningsfrågorna i den nya majoriteten. Fredrik Malm är utbildningsutskottets ordförande, Mats Person är utbildningsminister och Lotta Edholm skolminister. Lotta Edholm hamnade i blåsväder nästan innan hon presenterats som ny minister. Det ifrågasattes att hon suttit i styrelsen för och haft aktier i den privata vårdkoncernen Tellusgruppen. Olämpligt med tanke på den kontroversiella frågan om vinster i skolan ansåg kritikerna. Hon har också blivit anmäld till Konstitutionsutskottet, KU, av den socialdemokratiske riksdagsmannen Åsa Westlund.
– Vi lägger ingen kraft på den frågan utan avvaktar vad som händer. Vi hoppas få träffa utbildningsutskottets ordförande och ministrarna så snart som möjligt för att kunna etablera en konstruktiv dialog och ventilera förutsättningarna för en bra verksamhet. Varför vi har OECD:s högsta omsättning av skolledare och sådant.

Vill fasa ut vinstjakt

När det gäller den omdebatterade frågor om vinster i välfärden, där Tidöavtalet föreslår en ny friskolelag som bland ska begränsa vinstuttagen, menar Ann-Charlotte Gavelin Rydman att grundsynen hos Lärarförbundet Skolledare är att vinstjakten ska fasas ut ur skolans värld.
– Att eventuellt överskott i de vinstdrivande företagen ska gå tillbaka till verksamheten är en självklarhet. Vi anser ju också att staten bör ta över huvudansvaret för skolans finansiering och övergripande styrning. Vi vill inte ha ett tudelat skolsystem, säger hon.

Chef & Ledarskap har sökt skolminister Lotta Edholm för en kommentar men hon har avböjt på grund av tidsskäl och ber att få återkomma när hon har tid.