Skolan brottsplats när unga utsätts för kriminalitet

Skolverkets undervisningsråd Maria Elmer menar att myndigheten prioriterar frågan om elevernas trygghet. Foto våld: Adobe Stock
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Chef & Ledarskap

Nära hälften av alla niondeklassare i Sverige har utsatts för brott någon gång de senaste tolv månaderna. Stöld, misshandel, rån eller sexualbrott. Det visar ”Skolundersökningen om brott” som genomförts av Brottsförebyggandet Rådet, Brå. Och brottsplatsen är i de flesta fall skolan själv.

Att skolan är den vanligaste brottsplatsen för både lindrig och grövre misshandel samt för fysiska sexuella kränkningar, och även den näst vanligaste brottsplatsen när det gäller rån är anmärkningsvärt anser Brå. Undersökningen genomfördes under en period där många elever hade undervisning på distans på grund av coronapandemin.
– Bland unga som blivit utsatta för till exempel misshandel är det dessutom en betydligt större andel nu än för några år sedan som uppger att brottsplatsen var just i skolmiljön, säger Sofia Axell, utredare på Brå i ett pressmeddelande.

Samma personer kan vara offer och brottsling

Totalt är det 45 procent av eleverna i årskurs 9 som utsatts för brott minst en gång under de senaste tolv månaderna.
– Hälften av eleverna uppger även att de varit delaktiga i brott under samma tidsperiod. Det är vanligt att de som varit delaktiga i brott också själva varit utsatta för brott, säger Sofia Axell.

Brott i skolan får konsekvenser. För många elever har oro för brott medfört att de medvetet undvikit specifika personer eller platser, undvikit att gå ut kvällstid eller hållit sig borta från skolan en hel dag enligt undersökningen. Det är vanligare bland tjejer att oro för brott medfört någon form av konsekvens. Men oron att utsättas för brott har också ökat bland killar.
– Vi ser att ökningen bland killar som känner oro för att utsättas för brott i hög utsträckning gäller killar som också blivit utsatta för brott tidigare. Unga som blivit utsatta för brott är oroliga för att utsättas igen, och det får stora konsekvenser för deras vardag, säger Sofia Axell.

"Tar frågan på allvar"

Skolverket är den förvaltningsmyndighet som ska arbeta för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.
– Vi kan inte uttala oss om en enskild undersökning som den här. Men generellt sett tar Skolverket frågan om tryggheten i skolan på största allvar, säger undervisningsrådet Maria Elmer.

Skolverket är proaktiva kring de här frågorna.
– Vi jobbar med huvudmännen kring vägledningar och stöd och är med regelbundenhet ute och möter skolchefer och rektorer för att prata om aktuella och relevanta frågor på området. Det är helt grundläggande att eleverna upplever att skolan är trygg, säger Maria Elmer.