Tema: Striden om storrektorerna

Det går en trend att skapa så kallade storrektorsområden – där en rektor ansvarar för flera skolenheter, medan biträdande rektorer arbetar operativt på plats. Hur påverkar det egentligen organisationerna, och rektorernas arbetsbörda? Vi träffar rektorer i Sjöbo, där stora protester pågår mot kommunens beslut, och Göteborg som precis gått igenom en omorganisation.