Logo

Rektor Linnéa Lindquist är ny krönikör på Skolledaren.

Krönika: "Systematiskt kvalitetsarbete är en bluff"

Publicerad: 2024-01-24 16:02

KRÖNIKA. ”Skolverket skriver att täta rektorsbyten riskerar att försvåra utvecklingsarbetet på skolan. Det stämmer förvisso, men det behöver problematiseras”. Linnea Lindquist, skolledare och fristående skoldebattör, är ny krönikör för Skolledaren.se.

Skolverket har nyligen kommit med en rapport som handlar om omsättningen av rektorer. Jag tror inte att någon rektor höjde på ögonbrynen över vad som står i den. Det är gammal skåpmat. En detalj som inte diskuterats särskilt mycket är rektorer och det systematiska kvalitetsarbetet.

I rapporten kan man läsa att Skolverkets statistik visar att tre av tio grundskolor har hög rektorsomsättning, vilket innebär att de har haft tre rektorer eller fler de senaste fem läsåren. Täta rektorsbyten riskerar att försvåra utvecklingsarbete på skolan och försämra lärarnas förutsättningar att bedriva undervisning av hög kvalitet.

Vi tar det igen. Skolverkets siffror visar att tre av tio grundskolor har hög omsättning på rektorer. De har haft tre rektorer eller fler på fem läsår. Det är horribla siffror. 
Beror det på antalet medarbetare som rektor är närmast chef för? Mycket troligt.
Beror det på ständiga effektiviseringskrav i kombination med krav på att arbeta med smartare arbetssätt? Ja.

Jag är lite nördig som tycker att kommunala skolbudgetar är det sexigaste som finns. När jag skriver den här texten håller jag som bäst på att genomlysa 290 kommunala budgetar för 2024. Det vill säga alla. Det har jag gjort de senaste åren.

I kommunala budgetar är det vanligt att det står något i stil med budget i balans är överordnat verksamhetens behov. Det är märkligt för i arbetsmiljölagen och skollagen står det inte att lagen ska följas om budgeten tillåter det.

Skolverket skriver att täta rektorsbyten riskerar att försvåra utvecklingsarbetet på skolan. Det stämmer förvisso, men det behöver problematiseras. Jag försöker dra mig till minnes om centrala fackliga någon gång problematiserat hur systematiskt kvalitetsarbete påverkar rektorernas arbetsmiljö. Utspel om lön och antal medarbetare per chef snurrar på sociala medier men det har varit tyst om SKA-arbetet. Tills alldeles nyligen då Ann-Charlotte Gavelin och Matz Nilsson skrev en mycket bra debattartikel i Svenska Dagbladet.

Skolverket har kommit med ett förslag att likrikta kvalitetsarbetet och knyta det till kvalitetsdialogerna på varje skola. Notera att det finns cirka 5 000 grundskolor och 1300 gymnasieskolor. Det betyder i praktiken fler pilar, processkartor och cirklar med frågorna – var är vi, hur gick det och vad gjorde du? Det betyder fler vuxna som sitter och tolkar pilar i stället för att ge eleverna det stöd de behöver. 

Jag brukar säga att systematiskt kvalitetsarbete, som det utformas idag, är skolans största bluff. Tyvärr är det inskrivet i skollagen. Det står dock inte att rektorer ska ta lärarnas ovärderliga planeringstid i anspråk för att sitta och titta på pilar och svara på frågorna "var är vi, hur gick det och vad gjorde du?" Det står inte i skollagen att rektorer ska anlita hurtiga konsulter som till ockerpriser berättar om den senaste pedagogiska trenden, som ofta saknar vetenskapligt stöd.

Vi rektorer måste börja vara en mur mot allt som inte har med skolans kärnuppdrag att göra. Det är en av de viktigaste insatserna vi kan göra för vår arbetsmiljö.

Linnea Lindquist, skolledare och fristående skoldebattör, skriver krönikor för Skolledaren.se under våren 2024.

Krönika