Logo

Angeredsutmaningen har pågått i tio år. Från vänster: Torbjörn Stensson, ansvarig på Angeredsgymnasiet för samarbetet med arbets­livet, Agneta Wessman Aslin, rektor på Angereds­gymnasiet och Markus Pregmark, HR-chef på Estrella. Foto: Carl Sandin

Här möts skolan och arbetslivet i hyllat projekt

Publicerad: 2024-04-25 08:43

I tio år har Angeredsgymnasiet och chipstillverkaren Estrella samarbetat under namnet Estrella­akademin. Nu har de belönats som Sveriges bästa exempel på samarbete mellan skola och arbetsliv. – Det är en sådan kraft i det här området, säger Agneta Wessman Alsin, rektor på Angereds­gymnasiet.

Text: Håkan Söderberg

Det är den 25 januari och i gröna hallen på Angereds arena pågår Jobbmässa 24. Här befinner sig representanter för ett tjugotal företag för att möta elever och prata jobb, karriärsval och annat som även kan ha med livet utanför skolan att göra. 

Angeredsgymnasiet är en skola med cirka 900 elever där många av eleverna har utländsk bakgrund, något som kan ha spelat roll i att satsningen på samarbete mellan näringsliv och skola blivit så intensivt och framgångsrikt. Det började för drygt tjugo år sedan med ett samarbete med advokatbyrån Vinge som kallas Mångfaldsprojektet. Målet var att bredda juristkåren, genom att erbjuda stipendier till elever på gymnasieskolor i Sverige som har hög andel elever med utländsk bakgrund. Projektet lever i hög grad vidare.

– Projektet med Vinge var och är så bra att vi började tänka lite bredare och större. Vi var så inställda på att vi ville göra skillnad och här står vi i dag, säger Agneta Wessman Alsin, rektor på Angeredsgymnasiet.

Rektor Agneta Wessman Aslin tillsammans med eleverna Semhar Enday, Merry Tsehaye Beyn och Finan Amanuel Tewelde. Foto: Carl Sandin

Skolan och chipsjätten grannar

I dag finns cirka 40 företag som antagit det man kallar Angeredsutmaningen, där företag antar olika utmaningar för att stötta eleverna men förhoppningsvis också få ut något för egen del.

Men historien om Estrella är speciell. Estrellas lokaler och Angeredsskolan ligger 500 meter från varandra, på var sin sida om Storås, i utkanten av Angered centrum. Det var Estrellas dåvarande personalchef Mats O Persson och ekonomilärare på skolan som tillsammans skapade upplägget för samarbetet.

Torbjörn Stensson, förstelärare i företagsekonomi och juridik på Angeredsgymnasiet, har i alla år följt utvecklingen och han lyfter just vikten av kontakter utanför skolan.

– Gymnasieungdomarna här har ofta inget nätverk utanför orten, och då är det här ett bra sätt att skapa det, säger han och fortsätter:

– Mötet med Estrella ger en inblick kring hur arbetslivet fungerar. Det gör det mycket lättare för eleverna att förstå vad arbetsmarknaden handlar om och vad som krävs när man kommer ut i den, säger Torbjörn Stensson.

Prisbelönt projekt

Estrellas HR-direktör Magnus Pregmark är också han mycket nöjd med samarbetet.

– Det är mycket givande även för oss. Våra anställda är mycket positiva och stolta över att vara med och bidra. Vi får också en inblick i hur en viktig målgrupp tänker. Att söka samarbete med skolor är något jag gärna rekommenderar andra att göra, säger han.

Historien avspeglar sig också i motiveringen för priset ”Årets samverkan och goda exempel mellan skola och arbetsliv 2023” som Praktikplatsen i Göteborgs Region delade ut i samband med Jobbmässan. Så här lyder motiveringen:

”Samarbeten som Angeredsutmaningen, Estrellaakademin och Mångfaldsprojektet med Advokatfirman Vinge har varit framgångsrika exempel på hur samverkan mellan skola och näringsliv har gynnat eleverna. Insatserna har hjälpt elever att bygga nätverk, skaffa arbetslivserfarenheter och öka studiemotivationen, samtidigt som de har främjat mångfald och inkludering inom olika yrkesområden.”

”Det finns en väldig kraft här”

Samarbetet har uppmärksammats på många håll. Angeredsgymnasiet har redan lokala nätverksträffar med andra närliggande rektorsområden men sprider gärna sitt sätt att arbeta över landet. Torbjörn Stensson var med redan när Mångfalds­projektet startade.

– De flesta skolor har ju företag i sin närhet men det är möjligt att vi är lite privilegierade som har just en chipsfabrik som granne, säger han med ett leende.

Agneta Wessman Alsin återkommer till att det finns så många vinster att göra med den här typen av satsningar, inte minst för orter i utkanten.

– Det skrivs en del negativt om den här typen av områden och det tycker jag är så tråkigt. Det finns en väldig kraft här. Det mesta är fantastiskt. Det finns en anledning till att jag jobbat kvar i 15 år och åker ganska långt varje dag från hemmet i Tjörn. Det är en glädje att jobba här varje dag, säger Agneta Wessman Alsin.

Det här är Angeredsutmaningen

Det handlar om ett stort antal utmaningar som företag kan anta en eller flera av. Här är några exempel som skolan formulerat:

Klassutmaningen. Att ta ett långsiktigt ansvar för en eller flera grupper över tre års tid. Det kan handla om studiebesök, möjlighet för företagen att föreläsa om sin bransch eller sin verksamhet, ta fram frågeställningar som eleverna kan jobba med i undervisningen.

Mentorsutmaningen. Möjlighet att ta sig an ungdomar för samtal och coachning. Skolan erbjuder handledning för nya mentorer.

Gymnasiearbetsutmaningen. I årskurs tre genomför eleverna ett längre enskilt arbete som knyter an till deras program. Kan företaget erbjuda något i den egna organisationen så blir arbetet mer på riktigt samtidigt som företaget kan få mer information.

UF-rådgivare. Många elever driver företag inom ramen för Ung Företagsamhet. De behöver stöd av professionella rådgivare som kan ge tips och agera bollplank.

Studiebesök och föredrag. En möjlighet att erbjuda studie­besök eller själv komma till skolan och föreläsa om relevanta ärenden. En hjälp att förbereda eleverna på vad som väntar efter gymnasietiden.

Läxhjälp och språkträning. Alla har inte välutbildade föräldrar som kan hjälpa till med läxor. Här kan man ställa upp som frivillig läxhjälp. För att lösa uppgifter men också ge värdefull språk­träning för ungdomar som inte alltid har så många svensktalande i sin hemmiljö.

Praktik och APL-ut­maningen. Här kan företagen erbjuda praktik­­platser. Skolan jobbar med matchning så att praktiken ska bli så givande som möjligt för båda parter.

Ensamma barn på Angeredsgymnasiet. Det handlar om ekonomiska bidrag, till busskort, simskola, skor. Många elever lever under knappa förhållanden.

Skolprojekt. Tillsammans med lärare kan företag skräddarsy utbildningsprojekt som kan hjälpa elever att få inblick i den bransch företaget finns i och intressera dem för något som är okänt för dem innan.

Sommarjobbsutmaningen. Handlar helt enkelt om att erbjuda sommarjobb. Just i Angered kanske särskilt angeläget eftersom många av eleverna har större försörjningsbörda än de flesta andra elever.

Stipendieutmaningen. Företag kan utforma stipendier som premierar prestationer och egenskaper som är viktiga för den bransch man verkar i.

Reportage