Logo
Johanna Nordin, rektor Dackeskolan foto: Jonas Ljungdahl

Johanna Nordin, rektor på Dackeskolan i Tingsryd. Foto: Jonas Ljungdahl

Rektorn: Så får jag fritidshemmets pedagogik att blomstra

Publicerad: 2024-06-27 21:54

Rektor Johanna Nordin på Dackeskolan i Tingsryd sätter fokus på fritidshemmet – här delar hon med sig av fem sätt hon gör för att utveckla fritidshemmets pedagogik. Håll utkik i augusti när Skolledaren nr 5 kommer ut för ett längre reportage om Johanna Nordins arbete!

Text: Lenita Jällhage

På Dackeskolan har man sett ökade studieresultat och ökad trivsel sedan rektor Johanna Nordin och kollegerna gav fritidshemmets pedagogik och utomhusaktiviteter större utrymme.

Här är fem tips från rektorn för att det fritidspedagogiska tänket ska blomstra:

  1. Se alltid fritidshemmet som en likvärdig del av verksamheten på en skola.
  2. Verksamheten på fritidshemmet ska vara situationsstyrd, upplevelsebaserad, grupporienterad. Använd gärna en checklista som du och fritidshemmets lärare stämmer av ett par gånger om året kring elevernas möjligheter att utveckla sina förmågor i verksamheten utifrån fritidshemmets läroplan.
  3. Målet är att alltid ha behöriga lärare på fritidshemmet. Jag är noga med att söka det vid rekrytering.
  4. För att främja kreativiteten i personalen är det viktigt att skapa ett tillåtande klimat där vi släpper fram och bejakar varandra. Och visa barnen att vi vuxna är kompisar.
  5. Så ofta det är möjligt är hela personalen från fritidshemmet och skolan tillsammans i utbildningssatsningar och andra aktiviteter även om satsningarna, som att exempelvis arbeta språkutvecklande, kan vara nischad.

I Skolledaren nummer 5 som kommer ut i augusti kan du läsa mer om Johanna Nordins arbete med fritidshemmet.

Aktuellt Ledarskap