Skolledaren är under uppbyggnad
Logo

”Politiken ska vara delaktig utan att detaljstyra”

Publicerad: 2024-02-08 09:06

TEMA: SKOLCHEFEN – Det är roligare att jobba med professionen. Tjänstemannarollen ger större möjligheter till att påverka långsiktigt. Det säger Erik Nilsson, bildningsdirektör i Danderyds kommun, som reflekterar över samspelet mellan politik och profession.

Text: Håkan Söderberg

Erik Nilsson är en känd profil i Skolsverige och har varit verksam som både politiker och tjänsteman. Han har bland annat varit statssekreterare hos tidigare utbildningsministern Anna Ekström (S), skolchef i Botkyrka kommun och skolborgarråd i Stockholm.

Han har också varit en framträdande skoldebattör och skrivit boken ”Det var någonting med fjärilar – Reflektioner om demokrati och styrning”.

Länk mellan politik och profession

Nu är Erik Nilsson alltså bildningsdirektör i Danderyd och han påpekar att hans jobb i dag inte är direkt mot skolledarna utan det finns skolchefer emellan. Men han ser sig som en länk mellan politiken och verksamheten.

– Politiker måste lära sig att vara delaktiga i den kommunala delen av det som styr skolan, men också i den nationella. Många gånger handlar det om fritidspolitiker. Då behöver de information så att de kan ställa relevanta frågor till professionen.

En risk för politiker är att de hamnar i enskilda elevärenden, menar han. Det kan handla om skolskjuts, skolmaten eller betygssättning.

– Här måste vi se till att ha kanaler som vidarebefordrar den typen av frågor från allmänheten till den som kan svara på dem.

Samverkan och stöd

Erik Nilsson tycker att det finns ett par viktiga saker att tänka på när det gäller samverkan mellan politiken, skolchefer och verksamheten. Dels att tänka igenom vilket stöd som behövs. Hur ser det administrativa stödet ut, finns det möjlighet till avlastning? Vad finns det för styrkor och svagheter och utvecklingsområden? Dels att se till att rektorer stöder och ger näring åt varandra genom samarbete. Det är helt centralt att rektorer fungerar och då är kompetensutveckling mycket viktig. Rektorsgrupper är ett sätt.

Just nu har Danderyd ett annat problem att hantera, ett problem som förmodligen kommer att dyka upp i många kommuner den närmaste tiden. Danderydsborna har gått ut i fackeltåg för att demonstrera mot omorganisationerna av skolorna i kommunen.

– Det bristande elevunderlaget som ger omorganisationer, och kanske till och med skolstängningar, kommer att skapa reella konflikter på andra håll också, säger Erik Nilsson.

LÄS MER Tema: Lärande gemenskaper för skolchefer